Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği

 Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Çalışmaları

 

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2014 yılında İlimiz Maden, Sivrice, Kovancılar, Palu, Keban ve Ağın ilçelerinde bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

Bu toplantılarda kentsel dönüşüme niçin ihtiyaç duyulduğu, risk tespiti için nerelere başvurulacağı, tespit, yıkım, konut kredisi için hangi şartlarda nasıl başvuru yapılabileceği ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile ilgili genel bilgiler verilmiştir.

  

  

 


   RİSKLİ ALAN ÇALIŞMALARI

  Elazığ Merkez Cumhuriyet Mahallesi

 

Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde kalan 22 hektarlık alanın riskli alan ön çalışmaları İl Müdürlüğünce tamamlanmış ve Bakanlığımızca Riskli Alan olarak ilan edilmiştir. Bu alanla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Elazığ Belediyesi geçici olarak yetkilendirilmiştir.

Bu alana ilişkin Planlama, Kentsel Tasarım Projesi, Hak sahipliği tespiti ve uzlaşma işlerini kapsayan ihale; Elazığ Belediyesi tarafından 17 Eylül tarihinde Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilmiştir.

İhale 293.275,00 TL+KDV ile AND Harita İmar Planlama Ltd.Şti.' de kalmıştır. Plan ve proje onaylanma süreleri hariç 180 günde bu ihale kapsamındaki işler tamamlanacaktır. Bu alanda 135 binaya ait 237 bağımsız bölüm bulunmakta olup, etkilenen kişi sayısı 1065 tir.


  Elazığ Merkez Sürsürü Mahallesi

 

Ön çalışmaları İl Müdürlüğümüzce tamamlanan ve Bakanlığımızca Riskli Alan olarak ilan edilen Sürsürü Mahallesi sınırları içerisinde kalan 18 hektarlık alana ilişkin Planlama, Kentsel Tasarım Projesi, Haksahipliği tespiti ve uzlaşma işlerini kapsayan ihale için Elazığ Belediyesince yaklaşık maliyet ve teknik şartname hazırlanmıştır.

Elazığ geneli Plan Revizyonu çalışmaları kapsamında hâlihazır haritalar hazırlanmış ve Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü onay işlemi tamamlanmıştır. Plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması ve onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından ihaleye çıkılacaktır. Bu alanda 258 binaya ait 310 bağımsız bölüm bulunmakta olup, etkilenen kişi sayısı 1.650 dir. 


   Elazığ Merkez Karşıyaka Mahallesi

 

Alan çalışmalarına başlanılan Mahallenin İskân konutları ve çevresini kapsayan yaklaşık 3.000 kişinin ikamet ettiği 540 adet konutun bulunduğu 52,08 hektarlık alanda riskli alan çalışmaları tamamlanmış olup dosya Bakanlığımıza gönderilmiştir.

Bakanlığımız bu alanla ilgili çalışmaların Belediye Başkanlığınca yürütülmesini öngörmektedir.

 


Elazığ Merkez Zafran Mahallesi

 

 

Merkez Zafran Mahallesinde 129,5 hektarlık bir alanda Elazığ Belediyesince Riskli alan çalışmaları tamamlanmış olup, Müdürlüğümüzce 31.10.2013 tarihinde Bakanlığımıza sunulmuştur.

 

 


  
Elazığ Merkez Ulukent Mahallesi

 

24.02.2014 tarih ve 1492 sayılı yazı ile dosya Bakanlığımıza gönderilmiştir. 1140 kişinin ikamet ettiği, 266 yapının bulunduğu 38.9 hektarlık alanda riskli alan çalışması yapılmış olup dosya Bakanlığımıza gönderilmiş ve dosyanın incelenerek Riskli Alan ilanı beklenmektedir.

Bakanlığımız bu alanla ilgili çalışmaların Belediye Başkanlığınca yürütülmesini öngörmektedir. Hazırlanmış olan dosya Belediye Başkanlığına teslim edilmiştir. 

   


RİSKLİ YAPI TESPİTLERİ

2015 Haziran ayı sonu itibariyle 621 adedi İlimiz Merkezde, 50 adedi de ilçelerde olmak üzere toplam 671 adet riskli bina belirlenmiştir. Merkezde belirlenen bu riskli yapılardan 449 adedinin, ilçelerde belirlenen yapılardan ise 29 tanesinin yıkımı gerçekleştirilmiştir.

Elazığ`da Belirlenen Bir  Riskli Binanın Eski ve Yeni Hali

 


Kira Yardım Destekleri

2015 Yılı Elazığ için belirlenen kira yardımı 575 ? dir. İl Müdürlüğümüzce 1369 hissedar ve kiracıya vadesi gelen 2.493.538 ? ödemesi yapılmıştır. 


Riskli Bina İtiraz Komisyonu

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan riskli yapı tespitine yapılacak itirazları değerlendirmek üzere Bakanlığımız tarafından ihtiyaca göre gerekli görülen illerde itiraz komisyonları kurulmuştur.

Bu itiraz komisyonlarından biri olan Elazığ;  Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa illerindeki riskli yapı itirazlarını değerlendirmektedir.

Bu dosyalara ayrıca İstanbul’dan gelen 40 adet itiraz dosyası daha eklenmiştir. 2013-2015 yıllarında toplam 120 itiraz dosyası incelenmiş, tamamı ret edilmiştir.


Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi

Elazığ kent bütünü için için uygulanacak kentsel Dönüşüm stratejisinin analiz ve sentezleri sonucunda Elazığ ilinin Marka Şehirlerarasında yer alması hedeflenmektedir.

 Bakanlığımızca İl Müdürlüğümüze yetki verilmiş ve 2.000.000,00 ? ödenek ayrılmıştır.  Ön yeterlilik ihalesi 06.08.2015 tarihinde yapılacaktır.