Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
İmara Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütler

 

 

648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 644 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 7. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) bendi ile Bakanlığımızın yeni görevleri arasında belirtilen İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etütlerin amacı; her tür ölçek ve amaçla plan yapılması düşünülen mevcut ya da potansiyel yerleşim alanlarının; doğal afet tehlikelerini bilimsel veriler ışığında bölgesel olarak değerlendirmek, alanların arazi kullanımını, yerleşime uygunluk değerlendirmesini yapmak ve gerekli önlemleri önererek afet zararlarını azaltmaktır.

Bu doğrultuda ilimizde 10.08.2015 tarihi itibariyle 215 adet imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütlerin kontrollük hizmetleri yapılmış ve 28.09.2011 tarih ve 102732 sayılı Genelge formatına uygun olarak onaylanarak Bakanlığımıza sunulmuştur.

18.02.2013 tarihinde söz konusu etütleri yapan 7 firmayla, Müdürlüğümüzün de istişare toplantısı yapılmıştır. Toplantıda söz konusu etütlerle ilgili olarak hazırlanan raporlarda genelge kapsamında görülen eksikliklerin neler olduğu başlıklar halinde ifade edilmiştir. Ayrıca arazi konusundaki eksiklikler de firma yetkililerine aktarılmış, firma yetkililerinde konuyla ilgili görüş ve önerileri alınmıştır.

25.12.2014 tarihinde plana esas jeolojik-jeoteknik etütleri yapan 11 firmayla ve Kurumumuzun teknik personelleriyle Müdürlüğümüzün Konferans Salonunda istişare toplantısı yapılmıştır. Toplantıda söz konusu etütlerle ilgili olarak hazırlanan raporlarda genelge kapsamında görülen eksikliklerin neler olduğu ve 01-03.12.2014 tarihinde Denizli ilinde Bakanlığımızca yapılan Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütlerle ilgili Seminer Çalışmasında bu konudaki hassasiyetle üzerinde durulan konular anlatılmıştır. Firma yetkilileri ve Kurumumuzun teknik personellerinin plana esas jeolojik-jeoteknik etütlerle ilgili görüş ve önerileri alınmıştır.

  

 İmara Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütler

   


No
Etüt Yapılan Yer Onay Tarihi Etüdü Yapan Personel İnceleme Komisyonu Bulunduğu Dosya
1 Merkez Hinsor Köyü-Ada:107 Parsel:3 3.11.2011 _ Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-1
2 Merkez Sürsürü Mah.Ada:4701 Parsel:1 2.12.2011 _ Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-1
3 Merkez Sürsürü Mah.Ada:2939 Parsel:2-3 3.11.2011 _ Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-1
4 Merkez Hersenk Köyü Pafta:12 Parsel:2718 3.10.2011 _ Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-1
5 Kovancılar Yazıbaşı Köyü Parsel:2032 1.11.2011 _ Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-1
6 Merkez Hüseynik Mah.31m-3a Nolu Parsel 31m -3d-31m-3c 30m-2a Paftadaki Parseller 3.11.2011 _ Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-1
7 Merkez Rızaiye Mah.Askeri Hastanesi Ve Çevresi 8.Kolordo Kom. 2.12.2011 _ Bakanlık Etüt-2
8 Merkez Şahinkaya Mah. Ada:4119 Parsel:1 28.11.2011 _ Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-2
9 Merkez Mornik Mah.Parsel:1544-1545-1546 2.12.2011 _ Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-2
10 Merkez Şahinkaya Mah. Ada:4104 Parsel:6 20.12.2011 Yüksel Kartal-Cahit Öztürk Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-2
11 Merkez Hinsor Köyü-Ada:107 Parsel:3 2.1.2012 _ Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-3
12 Kovancılar-Pınartepe Mah.Parsel:34 3.5.2012 Yüksel Kartal-Cahit Öztürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Ramazan Bulut Etüt-3
13 Merkez Bulutlu Köyü Ada:105-114 Parsel:1-2/4-5 18.9.2012 Nadire Arıkanoğlu Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Ramazan Bulut Etüt-3
14 Merkez Hüseynik Mah. Pafta 31m-Ic Nolu 11.7.2012 _ Sedat Avcı-Nevin-Ramazan Bulut Etüt-3
15 Merkez Sürsürü Mah. Ada:1195 Parsel:4-5-6 5.7.2012 Güldal Aygen Sedat Avcı-Nevin-Ramazan Bulut Etüt-3
16 Merkez Şahinkaya Mah. Pafta.30j-1b Ada:4793 Parsel:4215 18.7.2012 Güldal Aygen Sedat Avcı-Nevin-Ramazan Bulut Etüt-3
17 Merkez Şahinkaya Mah. Ada:1135 Parsel:18 20.2.2012 Güldal Aygen-Tülin Şaşmaz Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Ramazan Bulut Etüt-3
18 Merkez Yolüstü(Havik)Köyü Parsel:1100 27.2.2012 _ Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Ramazan Bulut Etüt-4
19 Merkez Bizmişen Mah.Pafta:3 Parsel:880 6.2.2012 Yüksel Kartal-Cahit Öztürk Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-4
20 Merkez Bulutlu Köyü  Parsel:226-227 18.9.2012 Nadire Arıkanoğlu Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Ramazan Bulut Etüt-4
21 Merkez İzzetpaşa Mah. Ada:99 Parsel:22-23 26.2.2012 _ Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Ramazan Bulut Etüt-4
22 Merez Bizmişen Köyü Ada:2889-Parsel:6 13.1.2012 Yüksel Kartal-Cahit Öztürk Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-4
23 Merkez Bizmişen Mah.Ada:2681 Parsel:1 29.8.2012 Tülin Şaşmaz-Güldal Aygen Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-4
24 Şahinkaya Mah. Ada:1595 Parsel:20 30.3.2012 Nadire Arıkanoğlu-Fazilet Yağbasan Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-4
25 Sürsürü Mah. Ada:12 Parsel:190 4.9.2012 Güldal Aygen Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Ramazan Bulut Etüt-5
26 Bizmişen Köyü Parsel:2404-2405 10.8.2012 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-5
27 Sürsürü Mah. Ada:4268 Parsel:2 20.2.2012 Güldal Aygen-Tülin Şaşmaz Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Ramazan Bulut Etüt-5
28 Alacakaya-Sularbaşı Köyü Ada:101 Parsel:32 26.9.2012 _ Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Ramazan Bulut Etüt-5
29 Sürsürü Mah. Ada:2245 Parsel:3 1.6.2012 Tülin Şaşmaz-Güldal Aygen Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-5
30 İzzetpaşa Mah. Ada:1584 Parsel:1 17.9.2012 Nadire Arıkanoğlu Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-5
31 Alacakaya-Site Mah Ada:208 Parsel:28 26.9.2012 _ Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Ramazan Bulut Etüt-5
32 İzzetpaşa Mah. Ada:2434 Parsel:16 15.6.2012 Yüksel Kartal-Cahit Öztürk Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-5
33 Şahinkaya Mah.Pafta 30j-Iıb Parsel:2440-2441-2444-2445-3714 17.8.2012 Nadire Arıkanoğlu Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-6
34 Hüseynik Mah.Pafta No:31m-Iııa -Iııd-Iııc 23.1.2012 _ Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-6
35 Merkez Kesrik Mah.Ada:4234 Parsel:5 19.6.2012 _ Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-6
36 Kesrik Mah.Ada:4228 Parsel:2 4.4.2012 _ Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Ramazan Bulut Etüt-6
37 Karakoçan-Altınoluk Köyü Parsel:207 26.5.2012 Güldal Aygen-Tülin Şaşmaz Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-6
38 Merkez Sürsürü Mah. Ada:1185 Parsel:20 29.9.2012 Yüksel Kartal Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-6
39 Hüseynik Ve Mornik Mah.Pafta No:30 Ve 31m- 20.12.2012 _ Sedat Avcı-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-7
40 Merkez Gümüşkavak Mah.Parsel:947 18.1.2012 Güldal Aygen-Tülin Şaşmaz Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-7
41 Öerkez Sürsürü Mah. Ada.4669 Parsel:1 21.3.2012 Nadire Arıkanoğlu-Fazilet Yağbasan Sedat Avcı-Reşat Yıldızramazan Bulut Etüt-7
42 Bizmişen Köyü Ada:4180 Parsel:1 7.3.2012 Yüksel Kartal-Cahit Öztürk Sedat Avcı-Reşat Yıldızramazan Bulut Etüt-7
43 Üniversite Sınırları İçerisinde Fırat Köy Toplu Konut 9.4.2012 _ Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-8
44 Merkez Akpınar Mah. Ada:16 Parsel:141 13.1.2012 Nadire Arıkanoğlu-Fazilet Yağbasan Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-8
45 Kovancılar-Çelebi Köyü 18.1.2012 _ Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-8
46 Merkez Poyraz Köyü Pafta:9 Parsel:1139 12.1.2012 Nadire Arıkanoğlu-Fazilet Yağbasan Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-8
47 Sürsürü Mah.Ada:2950 Parsel:2-3-4-5 30.5.2012 Cahit Öztürk-Yüksel Kartal Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-8
48 Merkez Aşağı Holpenk Köyü Parsel:1385 25.5.2012 Nadire Arıkanoğlu-Fazilet Yağbasan Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-8
49 Merkez Kesrik Mah.Ada:4583 Parsel:3 14.2.2012 Cahit Öztürk-Yüksel Kartal Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-9
50 Merkez Kültür Mah.Ada:479 Parsel:7-1707 21.5.2012 Cahit Öztürk-Yüksel Kartal Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-9
51 Kovancılar-Sultanbağı Köyü 17.1.2012 _ Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-9
52 Merkez Rızaiye Mah.Ada:4344 Parsel:18-19 24.1.2012 Güldal Aygen-Tülin Şaşmaz Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-9
53 Karakoçan-Çanakçı Köyü 19.11.2012 Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-9
54 Merkez Harput Mah.Ada:3407 Parsel:1'den-8'e Kadar 28.5.2012 Güldal Aygen-Tülin Şaşmaz Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-9
55 Sivrice-Kayapınar-Üğrük-Hacılar Köyü 5.4.2012 _ Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Ramazan Bulut Etüt-9
56 Yazıkonak-Ada:360 Parsel:1-2-3 14.12.2012 Tülin Şaşmaz Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-10
57 Palu-Yoncalıbayır Köyü Ada:102 Parsel:30 17.12.2012 Nadire Arıkanoğlu Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-10
58 Kovancılar-Karasungur Köyü 17.12.2012 Nadire Arıkanoğlu Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etü-10
59 Kovancılar-Kavak Köyü 17.12.2012 Nadire Arıkanoğlu Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-10
60 Şahinkaya Köyü Ada:4092 Parsel:2 7.9.2012 _ Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Ramazan Bulut Etüt-10
61 Karakoçan-Buğdaytepe Mevkii Parsel:603-608-619-622 26.11.2012 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Ramazan Bulut Etüt-10
62 Kovancılar-Muratbağı Köyü Parsel:546-1027-1028 26.11.2012 Nadire Arıkanoğlu Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Ramazan Bulut Etüt-11
63 Sürsürü Mah.Ada:2248parsel:1 22.11.2012 Tülin Şaşmaz Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-11
64 Karakoçan-Güllüce Köyü 21.12.2012 Tülin Şaşmaz Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-11
65 Palu-Gömeçbağları Köyü Ada:1 21.12.2012 Nadire Arıkanoğlu-Güldal Aygen Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-11
66  Merkez Korucu Köyü 11.12.2012 Nadire Arıkanoğlu Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-11
67 Merkez Yukarıbağlar(Şıhhacı) Köyü Parsel:1908 8.10.2012 Tülin Şaşmaz Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-11
68 Palu-Altunölçek Köyü 3.12.2012 Güldal Aygen Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Ramazan Bulut Etüt-12
69 Palu-Damlapınar Köyü 3.12.2012 Güldal Aygen Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Ramazan Bulut Etüt-12
70 Bizmişen Köyü Ada:4180 Parsel:2 8.10.2012 Tülin Şaşmaz Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-12
71 Merkez Korucu Köyü 11.12.2012 Nadire Arıkanoğlu Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-12
72 Hankendi Parsel:A 7.11.2012 Yüksel Kartal Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-12
73 Kovancılar-Gülçatıköyü 17.1.2012 _ Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-12
74 Hüseynik Mah.Pafta No:31m-Ic,31m-Iıd,31m-Ivb Parsel:4278 22.10.2012 Tülin Şaşmaz Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Ramazan Bulut Etüt-13
75 Merkez Hüseynik Mah. Parsel:216'dan-223'e Kadar 22.10.2012 Tülin Şaşmaz Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Ramazan Bulut Etüt-13
76 Merkez-Kesrik Mah. Pafta:5 Parsel:3583 10.12.2012 Güldal Aygen Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-13
77 Şahinkaya Mah. Parsel:4079 20.1.2012 Güldal Aygen-Tülin Şaşmaz Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-13
78 Sürsürü Mh.Ada:12 Parsel:1-2-3-4-43-120 Ada:13 Parsel:2-3-4-5 Ada:14 Parsel:16-17-18-20-58-90 30.5.2012 Cahit Öztürk-Yüksel Kartal Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-14
79 Merkez Hüseynik Mah. Ada:4126 Parsel:12 11.7.2012 _ Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-14
80 Sürsürü Mah. Ada:15 Parsel:700den-706'ya Kadar 23.5.2012 Nadire Arıkanoğlu-Fazilet Yağbasan Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-14
81 Kovancılar-Sürekli Köyü Parsel:249 1.11.2011 _ Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-14
82 Maden-Çakıroğlu Köyü Ada:103-Parsel:3 29.12.2011 _ Sedat Avcı-Nevin Esen-Reşat Yıldız-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-14
83 Sürsürü Mah. Ada:20 Parsel:28-40 31.1.2013 _ Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Tülin Şaşmaz-Kemal Yılmaz-Ramazan Bulut Etüt-15
84 Yazıkonak-Ada:17 Parsel:10 14.2.2013 Güldal Aygen Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Tülin Şaşmaz-Kemal Yılmaz-Ramazan Bulut Etüt-15
85 Bizmişen Mah.Ada:4327 Parsel:2-10-11 27.3.2013 Nevin Esen Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-15
86 Şaştım Kışlası 26.3.2013 Cahit Öztürk Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Tülin Şaşmaz-Kemal Yılmaz-Ramazan Bulut Etüt-15
87 Kesrik Mah. Ada:4228 Parsel:1 Ada:4229 Parsel:4 Ada:4230 Parsel:1-2 Ada:4231 Parsel:1-2 3.4.2013 Reşat Yıldız Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Tülin Şaşmaz-Kemal Yılmaz-Ramazan Bulut Etüt-16
88 Kovancılar Köprüdere Köyü Parsel:1219 4.4.2013 Reşat Yıldız Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-16
89 Aksaray Mah.Ada:4868 Parsel:1 15.4.2013 Reşat Yıldız Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Tülin Şaşmaz-Kemal Yılmaz-Ramazan Bulut Etüt-16
90 Maden-Tepecik Köyü Ada:107-Parsel:15 3.5.2013 Yüksel Kartal Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Tülin Şaşmaz-Kemal Yılmaz-Ramazan Bulut Etüt-16
91 Kovancılar-Şenova Köyü-Parsel:1095 7.5.2013 Cahit Öztürk Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-17
92 Zafran Mah:Ada- Parsel:190….1741(32.5 Hektar) 2.1.2013 _ Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-17
93 Merkez Korucu Köyü Parsel:2567 20.3.2013 Reşat Yıldız-Sedat Avcı Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Tülin Şaşmaz-Kemal Yılmaz-Ramazan Bulut Etüt-18
94 Baskil-Kadıköy  Ada:102 Parsel:7 1.4.2013 Sedat Avcı Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-18
95 Merkez Akpınar Mah. Ada:- Parsel:32 3.6.2013 Sedat Avcı Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-19
96 Merkez İlçe Altınçevre(Etminik) Köyü Ada:- Parsel:2759 3.5.2013 Cahit Öztürk Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-19
97 Merkez Sürsürü Mah. Ada:4691-4693; Parsel:1 22.1.2013 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-19
98 Merkez Sürsürü Mah. Ada:31 Parsel:430  3.1.2013 Yüksel Kartal Sedat Avcı-Mahir Özer-Ramazan Bulut Etüt-19
99 Merkez Harput Mah.Ada:127 Parsel:1-Hüseynik Mah. Parsel:989 7.6.2013 Sedat Avcı Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-19
100 Elazığ-Tunceli Fırat Havzası Kültür Ve Turizm Koruma Ve Geliştirme Bölgesi 4.2.2013 _ Bakanlık Etüt-20
101 Sarıkamış Köyü-K43-D-15-D-4-C Nolu Pafta Parsel:556/A 14.6.2013 Cahit Öztürk Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-21
102 Merkez Rızaiye Mah. Ada:170 Parsel:8-9-10  14.6.2013 Reşat Yıldız Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-21
103 Maden-Kumyazı Köyü-K43-D-18-C-3-C Nolu Pafta Ada:121 Parsel:12/A  14.6.2013 Cahit Öztürk Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-21
104 Karakoçan-Cumhuriyet Köyü K43-B-14-B 14.6.2013 Sedat Avcı Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Tülin Şaşmaz-Kemal Yılmaz-Ramazan Bulut Etüt-21
105 Işıkyolu Köyü Ada:- 992 Nolu Parsel 1.7.2013 Cahit Öztürk Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-22
106 Bizmişen Köyü Ada:4546 Parsel:2 1.7.2013 Yüksel Kartal Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Tülin Şaşmaz-Kemal Yılmaz-Ramazan Bulut Etüt-22
107 Sürsürü Mah. Ada:2059 Parsel:1 4.7.2013 Cahit Öztürk Güldal Aygen-Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Kemal Yılmaz-Ramazan Bulut Etüt-22
108 Şahinkaya Mah. Ada:4118 Parsel:1;Ada:4116 Parsel:1 Ada:4119 Parsel:1-2 9.7.2013 Sedat Avcı Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-23
109 Bizmişen Köyü Ada:-Parsel:1515 Ve 2487 12.7.2013 Yüksel Kartal Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-23
110 İzzetpaşa Mah. Ada:4323 Parsel:5-17 24.7.2013 Güldal Aygen Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-23
111 Bizmişen Köyü Çerkez Önü Mevkisi Ada:4154 Parsel:1 12.7.2013 Sedat Avcı Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-23
112 Kovancılar İlçesi Durmuşlar Köyü  Ada:-Parsel:629 1.8.2013 Yüksel Kartal Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-24
113 Kovancılar İlçesi Kavak Köyü  Ada:-Parsel:344 1.8.2013 Yüksel Kartal Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-24
114 Bizmişen Köyü Ada:1379 Parsel:16 14.6.2013 Cahit Öztürk Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-24
115 Sivrice İlçesi Hacılar Köyü Çağlayan Hes 31.7.2013 Reşat Yıldız Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Reşat Yıldız-Kemal Yılmaz-Ramazan Bulut Etüt-24
116 Bizmişen Köyü Ada:- Parsel:2632 26.7.2013 Cahit Öztürk Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-24
117 Akpınar Mah.Ada:4214 Parsel:4 3.9.2013 Reşat Yıldız Güldal Aygen-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut Etüt-25
118 Bizmişen Köyü Ada:-Parsel:2606 5.9.2013 Nevin Esen Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Tülin Şaşmaz-Kemal Yılmaz-Ramazan Bulut Etüt-25
119 Akpınar Mah.Ada:4214 Parsel:3 17.9.2013 Tülin Şaşmaz Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Tülin Şaşmaz-Kemal Yılmaz-Ramazan Bulut Etüt-25
120 Osb 5.İlave Alanı 19.8.2013 Sedat Avcı Güldal Aygen(Yerine Nadire Arıkanoğlu İmzalamış)-Reşat Yıldız-Nevin Esen-Kemal Yılmaz-Ramazan Bulut Etüt-25
121 Maden İlçesi Kartaldere Köyü Ada:178 Parsel:39/C 1.10.2013 Yüksel Kartal Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-26
122 Maden İlçesi Kartaldere Köyü Ada:120-122 Parsel:20-22-8 2.10.2013 Cahit Öztürk Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-26
123  Bizmişen Köyü Ada:4263 Parsel:3-4-5-6 18.9.2013 Nevin Esen Güldal Aygen-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut Etüt-26
124 Şahinkaya Köyü Ada:4089 Parsel:3 19.9.2013 Sedat Avcı Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-26
125 Kovancılar İlçesi Heybet Mah. Dereağzı Mevkii Ada:-Parsel:7647(A) 26.9.2013 Yüksel Kartal Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-27
126 Maden İlçesi Kumla Köyü Ada:- Parsel:333(A) 26.9.2013 Cahit Öztürk Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-27
127 Merkez Değirmenönü Köyü Ada:- Parsel:796 26.9.2013 Tülin Şaşmaz Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-27
128 Kovancılar İlçesi Yazıbaşı Köyü Ada:- Parsel:2032(A) 26.9.2013 Tülin Şaşmaz Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-27
129 Merkez Sürsürü Mah. Ada:748 Parsel:3 1.10.2013 Yüksel Kartal Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-28
130 Merkez Sürsürü Mah. Ada:4183 Parsel:1 25.10.2013 Reşat Yıldız Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-28
131 Yazıkonak Beldesi Ada:2 Parsel:70-71 28.10.2013 Nevin Esen Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-28
132 Merkez Hüseynik Mah.Parsel No:1953-2666-2667,Pafta No:2 8.11.2013 Tülin Şaşmaz Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Tülin Şaşmaz-Kemal Yılmaz-Ramazan Bulut Etüt-28
133 Merkez Şahinkaya Köyü Ada:4120 Parsel:1 31.10.2013 Cahit Öztürk Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Ramazan Bulut Etüt-28
134 Merkez Sürsürü Mah.Ada:4201 Parsel:2 15.11.2013 Reşat Yıldız Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Tülin Şaşmaz-Kemal Yılmaz-Ramazan Bulut Etüt-28
135 Merkez Hüseynik Mah. Ada:2088 A(8) Nolu Parsel 27.11.2013 Cahit Öztürk Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Tülin Şaşmaz-Kemal Yılmaz-Ramazan Bulut Etüt-28
136 Merkez Zafran Mah.Ada:-Parsel:244-249 29.11.2013 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Nadire Arıkanoğlu-Tülin Şaşmaz-Kemal Yılmaz-Ramazan Bulut Etüt-29
137 Palu İlçesi Yukaru Palu Mahallesi Ada:131 Parsel:7 28.1.2014 Cahit Öztürk-Yüksel Kartal Güldal Aygen-Nadire Arıkanoğlu-Tülin Şaşmaz-Kemal Yılmaz-Ramazan Bulut Etüt-29
138 Merkez Sürsürü Mah.Ada:3183 Parsel:1,Ada:3184 Parsel:1,Ada:3185 Parsel:2-3,Ada:3186- Parsel:1-2-3-4-5-6-7,Ada:3187 Parsel:1-2-3-4-5-6-7-8,Ada:3188 Parsel:1 27.2.2014 Sedat Avcı Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Alev Erten Etüt-29
139 Merkez Sürsürü Mah.Ada:1046 Parsel:11 31.1.2014 Tülin Şaşmaz Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-29
140 Kovancılar Belediyesi 4.2.2014 Bakanlık Bakanlık Etüt-30
141 Yazıkonak Belediyesi 4.2.2014 Bakanlık Bakanlık Etüt-31
142 Palu Karasalkım Köyü 3.3.2014 Tülin Şaşmaz Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-32
143 Arıcak İlçesi Ada:433 Parsel:1 7.3.2014 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Alev Erten-Kemal Yılmaz Etüt-32
144 Rızaiye Mah. Ada:147 Parsel:26 13.3.2014 Yüksel Kartal Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Ramazan Bulut Etüt-32
145 Bizmişen Mah. Ada:4163 Parsel:4 28.3.2014 Nadire Arıkanoğlu Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut-Kemal Yılmaz Etüt-32
146 Şahinkaya Köyü Pafta:J-32 Parsel:1274 15.4.2014 Nevin Esen Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-32
147 Karakoçan İlçesi İsabey Köyü-Parsel:224 1.4.2014 Nevin Esen Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-33
148 Merkez Şebgen(Gölardı) Köyü-Parsel:1202 22.4.2014 Nadire Arıkanoğlu Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Alev Erten-Kemal Yılmaz Etüt-33
149 Karakoçan İlçesi Gölpınar Mah. Ada:53 Parsel:1 12.5.2014 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Alev Erten-Kemal Yılmaz Etüt-33
150 Merkez Sürsürü Mah. Ada:15 Parsel:714-751-1062 27.5.2014 Güldal Aygen Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Alev Erten-Kemal Yılmaz Etüt-33
151 Merkez Mustafapaşa Mah. Ada:205 Parsel:286 27.5.2014 Nevin Esen Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-33
152 Karakoçan İlçesi Yeniköy Bağlıağaç Mevkii Parsel:658 27.5.2014 Cahit Öztürk-Yüksel Kartal Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Alev Erten-Kemal Yılmaz Etüt-34
153 Yazıkonak Ada:16(319) Parsel:95-96(1-2) 30.5.2014 Nevin Esen Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Alev Erten-Kemal Yılmaz Etüt-34
154 Sürsürü Mah.Ada:2863 Parsel:19 10.6.2014 Nadire Arıkanoğlu Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Ramazan Bulut Etüt-35
155 İcadiye Mah. Ada:208 Parsel:8 18.6.2014 Reşat Yıldız Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Alev Erten-Kemal Yılmaz Etüt-35
156 Zafran Mah-Ada:4474 Parsel:1 19.6.2014 Nadire Arıkanoğlu Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Ramazan Bulut Etüt-35
157 Kültür Mah. Ada:479 Parsel:1116 19.6.2014 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Alev Erten-Kemal Yılmaz Etüt-35
158 Holpenk Köyü Ada:121-122-123-125-126 20.6.2014 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Alev Erten-Kemal Yılmaz Etüt-35
159 Karakoçan İlçesi Kuşbayırı Köyü 468/A Nolu Parsel 26.6.2014 Tülin Şaşmaz Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut Etüt-36
160 Sürsürü Mah. Ada:71 Parsel:10 27.6.2014 Güldal Aygen Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut Etüt-36
161 Mustafapaşa Mah. Ada:337 Parsel:460 27.6.2014 Nevin Esen Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut Etüt-36
162 Sürsürü Mah. Ada:2465 Parsel:1 27.6.2014 Nadire Arıkanoğlu Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut-Kemal Yılmaz Etüt-36
163 Sürsürü Mah. Ada:31 Parsel:45-46-47-48-80-93-129-135-138-162 17.7.2014 Yüksel Kartal Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Alev Erten-Kemal Yılmaz Etüt-37
164 İzzetpaşa Mah. Ada:470 Parsel:95 21.7.2014 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-37
165 Sürsürü Mah. Ada:1361 Parsel:7 21.7.2014 Yüksel Kartal Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Alev Erten-Kemal Yılmaz Etüt-37
166 Rızaiye Mah. Ada:179 Parsel:27 22.7.2014 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Alev Erten-Kemal Yılmaz Etüt-37
167 Bizmişen Mah. Ada:3821 Parsel:1 25.7.2014 Sedat Avcı Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Alev Erten Etüt-37
168 Bizmişen Mah. Ada:4885 Parsel:2 25.7.2014 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Alev Erten Etüt-38
169 Kesrik Mah. Pafta:30-M-1-D Parsel:1914-1915-1916-1917-1918-1019-6811 25.7.2014 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Alev Erten Etüt-38
170 Pembelik Barajı 12.8.2014 Bakanlık Bakanlık Etüt-38
171 Tatar Barajı 12.8.2014 Bakanlık Bakanlık Etüt-39
172 Seyrantepe Barajı 12.8.2014 Bakanlık Bakanlık Etüt-39
173 Kovancılar İlçesi Yazıbaşı Köyü Ada:- Parsel:2032(A) 28.8.2014 Tülin Şaşmaz Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut Etüt-40
174 Bizmişen Mah. Ada:4327 Parsel:12 28.8.2014 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut Etüt-40
175 Sürsürü Mah. Ada:1193 Parsel:1-2-3-4-5-6-7-10-11 28.8.2014 Yüksel Kartal Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut Etüt-40
176 Aksaray Mah.Ada:433 Parsel:13 3.9.2014 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut-Kemal Yılmaz Etüt-40
177 Akpınar Mah. Ada:488 Parsel:12 22.9.2014 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Alev Erten-Kemal Yılmaz Etüt-41
178 Bizmişen Köyü Ada:2889 Parsel:5 9.9.2014 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut-Kemal Yılmaz Etüt-41
179 Yazıkonak Beldesi  Ada:325 Parsel:13-14-15-16-18-19-20-21 9.9.2014 Yüksel Kartal Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut-Kemal Yılmaz Etüt-41
180 Kovancılar Tatar Köyü-Parsel:396-400-403-404 Ve Nişankaya Köyü-Parsel:420 3.9.2014 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut-Kemal Yılmaz Etüt-41
181 Bizmişen Mah. Ada:4154 Parsel:2-3-4 22.9.2014 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-42
182 İcadiye Mah. Ada:202 Parsel:33 22.10.2014 Güldal Aygen Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-42
183 Merkez Şahsuvar Köyü Parsel:1259 31.10.2014 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut-Kemal Yılmaz Etüt-42
184 Yazıkonak Beldesi Yeni Bağlar Mah. Ada:329 Parsel:13,14,15 5.11.2014 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Alev Erten-Kemal Yılmaz Etüt-42
185 Bizmişen Köyü Ada:2557 Parsel:3 17.11.2014 Tülin Şaşmaz Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-42
186 Bizmişen Mah.Ada:2596 Parsel:2 17.11.2014 Güldal Aygen Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-42
187 Merkez Şeyhhacı Köyü K43-D13-A-1-C, K43-D13-A-1-D Parsel: A 21.11.2014 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut-Kemal Yılmaz Etüt-43
188 Şahinkaya Mah. Seyrantepe Mevkii Ada:1131 Parsel:19-20-21-22 18.12.2014 Nevin Esen Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-43
189 Sürsürü Mah. Ada:31 Parsel:6 25.12.2014 Yüksel Kartal Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Alev Erten-Kemal Yılmaz Etüt-43
190 Merkez Yedigöze Köyü Pafta:K42-C-16-4-D Parsel:16-17-18-27-63 30.12.2014 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut Etüt-43
191 Şahinkaya Mah. Ada:4097 Parsel:6-9 29.12.2014 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Alev Erten Etüt-43
192 Sürsürü Mah. Ada:2107 Parsel:2 6.1.2015 Sedat Avcı Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut Etüt-44
193 Sivrice İlçesisürek Köyü Parsel:791 15.1.2015 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Alev Erten-Kemal Yılmaz Etüt-44
194 Merkez Bizmişen Mah. Ada:- Parsel:1666-1667 20.2.2015 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-44
195 Merkez Aksaray Mah. Ada:4573 Parsel:2 ; Ada:4574 Parsel:1 23.2.2015 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Alev Erten-Kemal Yılmaz Etüt-44
196 Şahinkaya Mah. Ada:196 Parsel:20 23.1.2015 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-45
197 Hüseynik Mah. Ada:976 Parsel:11 16.2.2015 Nadire Arıkanoğlu Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-45
198 Hüseynik Mah. Ada:4168 Parsel:4 20.3.2015 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut Etüt-45
199 Kovancılar İlçesi Taşçanak Köyü Parsel:278 20.3.2015 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Ramazan Bulut Etüt-45
200 Baskil İlçesi Karaali Köyü Ada:112 Parsel:5-6 9.3.2015 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Nevin Esen-Alev Erten Etüt-45
201 Merkez Rızaiye Mahallesi Ada:3895 Parsel:12 23.3.2015 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Güldal Aygen-Ramazan Bulut Etüt-45
202 Sürsürü Mah. Ada:82 Parsel:126-279 27.3.2015 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut-Kemal Yılmaz Etüt-46
203 Kovancılar İlçesi Yazıbaşı Köyü Parsel:2023 24.3.2015 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Alev Erten Etüt-46
204 İzzetpaşa Mah. Ada:1715 Parsel:18 22.4.2015 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-46;04.05.2015-3014;22.04.2015-3608
205 Merkez Kelmahmut Köyü Ada:-Parsel:672 20.2.2015 Nadire Arıkanoğlu Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-46
206 Şahinkaya Mah.31-K-4-A Nolu Pafta Ada:4096 Parsel:9 6.5.2015 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Nevin Esen-Alev Erten Etüt-46;13.05.2015-3274;30.04.2015-3838
207 Sürsürü Mah.Ada:82 Parsel:431-255 6.5.2015 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Nevin Esen-Alev Erten-Kemal Yılmaz Etüt-46; 13.05.2015-3279; 04.05.2015-3911
208 Şahinkaya Köyü Ada:4096 Parsel:7 21.5.2015 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-47; 22.05.2015-3575; 11.05.2015-4155
209 Hüseynik Mah. Ada:-Parsel:4309 22.5.2015 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Alev Erten-Kemal Yılmaz Etüt-47; 15.05.2015-4353; 25.05.2015-3633
210 Sürsürü Mah. Ada:712 Parsel:26 22.5.2015 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Reşat Yıldız-Tülin Şaşmaz-Alev Erten-Kemal Yılmaz Etüt-47; 21.05.2015-4486; 26.05.2015-3690
211 Şahinkaya Köyü Ada:110 Parsel:21-28-29-31-487 25.5.2015 Sedat Avcı Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-47; 25.05.2015-4612; 26.05.2015-3701
212 Şahinkaya Ada:4070 Parsel:1 20.2.2015 Nadire Arıkanoğlu Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-47; 29.05.2015-3885; 26.05.2015-4650
213 Rızaiye Mah. Ada:138 Parsel:111 2.6.2015 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-48; 26.05.2015-4649 08.06.2015-4081
214 Merkez Dişidi Köyü Ada:- Parsel:3000-2243 5.6.2015 Sedat Avcı Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-48; 04.06.2015-4994; 09.06.2015-4157
215 Zafran Mah. Ada:4466 Parsel:1 10.6.2015 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-48;05.06.2015-4981; 15.06.2015-4258
216 Bizmişen Köyü Ada:2557 Parsel:4-6-7-8 15.5.2015 Sedat Avcı Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-48; 11.05.2015-4152; 25.05.2015-4582 02.06.2015-3951…
217 Şahinkaya Köyü Ada:4913-Parsel:1 10.6.2015 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt- 26.05.2015-4645; 16.06.2015-4300
218 Bizmişen Köyü Ada:-Parsel:1606-2437 16.6.2015 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-49  26.06.2105-4628; 26.06.2015-5610;  05.06.2015-4980
219 Bizmişen Köyü Ada:2690-2691 Parsel:1-2 14.7.2015 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-49  02.07.2015-5799; 14.07.2015-4998
220 Şahinkaya Mah Ada:4098 Parsel:7 22.7.2015 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut Etüt-49 13.07.2015-6086; 27.07.2015-E.5192
221 Kesrik Mah.Ada:4233 Parsel:2 28.5.2015 Tülin Şaşmaz Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-49  15.05.2015-4095; 19.06.2015-4408
222 Elazığ İli Merkez İlçesi’nin  27.7.2015 Bakanlık Bakanlık Etüt-50
   1/1000 Ölçekli 416 Adet, 1/5000 Ölçekli 38 Adet Halihazır Haritaya Tekabül Eden Tüm Alanı        
223 Şahinkaya Mah Ada:4102 Parsel:4-5 22.7.2015 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-51 13.07.2015-6085; 27.07.2015-E.5191
224 Rızaiye Mah. Ada:171 Parsel:234-235-245-259-260-261 30.7.2015 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-51                           
225 Merkez Sarılı Köyü-Ada:-Parsel:183-184-1993 16.9.2015 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-51                       
226 Merkez İlçe Etminik Beldesi Mah.Ada:- Parsel:2778 16.9.2015 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-51                     
227 Maden İlçesi Camiikebir Mah.Ada:629 Parsel:132 16.9.2015 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-51                     
228 Yurtbaşı Beldesi Beldesi 5471 Nolu Parsel 9.11.2015 Reşat Yıldız Sedat Avcı-Nevin Esen-Alev Erten Etüt-52                    
229 Gökçe Köyü 50-83 Nolu Parseller 27.11.2015 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Nevin Esen-Ramazan Bulut Etüt-52                             
230 Yurtbaşı Beldesi Beldesi 79 Nolu Parsel 25.11.2015 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Nevin Esen-Alev Erten Etüt-52                   
231 Karakoçan-Yeniköy Pafta No:1 Parsel No:11 18.12.2015 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut Etüt-53                          
232 Baskil İlçesi Kayabeyli Köyü Ada:101-104 Parsel:62,63,64,65,66,67,72,91,101,103 17.11.2015 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut Etüt-53        
233 Baskil Doğancık Köyü Parsel No:124-113 29.12.2015 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-53                       
234 Palu İlçesi Numune Mah. Ada:466 Parsel:1 2.2.2016 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-54            
235 Kovancılar İlçesi Muratbağı Köyü Namuklar Mevkii Ada:- Parsel:1196  1.2.2016 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-54                  
236 Merkez Sarılı Köyü Ada:- Parsel:2085 2.3.2016 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-54                    
237 Şahinkaya Mah Ada:113 Parsel:954 4.3.2016 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-54                   
238 Hazar Gölü(Gezin-Sivrice) Kıyısında Yapılması Planlanan Tekne Yanaşma Rıhtımları İçin İmara Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması 29.2.2016 Ulaştırma Bakanlığı Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-55                          
239 Palu İlçesi Yukarı Palu Mah. Ada:288 Parsel:46 9.3.2016 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Nadire Arıkanoğlu-Alev Erten Etüt-56                       
240 Merkez Yalınız Köyü Tadım Manastırı Mevkii Ada:-Parsel:3-603-606 31.3.2016 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut Etüt-56                               
241 Merkez Işıkyolu Köyü Ada:- Parsel:382 1.4.2016 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut Etüt-56                          
242 Merkez Öksüzuşağı Köyü Ada:-Parsel:825 12.4.2016 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-57                           
243 Kovancılar İlçesi Ekinözü Köyü Ada:-Parsel:1859-1773 29.3.2016 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut Etüt-57                           
244 Keban Belediyesi 12.6.2012 Bakanlık Bakanlık Etüt-58
245 Kovancılar İlçesi Beşpınar Köyü Ada:- Parsel:439-442-444 21.4.2016 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut Etüt-59      
246 Kovancılar İlçesi Beşpınar Köyü Ada:- Parsel:331 29.4.2016 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-59                            
247 Merkez Yalınız Köyü Ada:-Parsel:12-13 2.5.2016 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-59                        
248 Merkez Yalnız Köyü Ada:- Parsel:478 29.4.2016 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-60     
249 Merkez Yemişlik Köyü Ada:163 Parsel:35-36-37 3.5.2016 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-60                            
250 Palu-Baltaşı Köyü-Ada:- Parsel:570-571-834-1316 23.5.2016 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Ramazan Bulut  Etüt-61                     
251 Merkez Hoğu Köyü Ada:-Parsel:5880-5881 27.5.2016 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-61                          
252 Keban İlçesi Aşağı Çakmak Köyü Ada:124 Parsel:7 2.6.2016 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-62                             
253 Kovancılar İlçesi Ekinözü Köyü Ada:-Parsel:2009 31.5.2016 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-62                  
254 Maden İlçesi Gezin Köyü Ada:120 Parsel:135 8.6.2016 Alaattin Koyutürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-62                    
255 Alacakaya Belediyesi 23.6.2016 Bakanlık Bakanlık Etüt-63
256 Merkez Yalnız Köyü Ada:- Parsel:480-481-484 27.7.2016 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-64                              
257 Merkez Salkaya Köyü Ada:-Parsel:1604 27.7.2016 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-64                        
258 Maden İlçesi Bahçelievler Mah. Ada:250 Parsel:1 23.6.2016 Bakanlık Bakanlık Etüt-65
259 Merkez Şeyh Hacı Köyü Ada:-Parsel:1588-1940 26.7.2016 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-66                   
260 Merkez Gölardı Köyü Ada:- Parsel:311 11.8.2016 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-66                 
261 Maden Küçükova Köyü Ada:126 Parsel:4,5,6,17 1.9.2016 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Nevin Esen-Alev Erten Etüt-66                   
262 Merkez Aksaray  Ve Kızılay Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanları 18.4.2016 Bakanlık Bakanlık Etüt-67
263 Yurtbaşı Belediyesi 30.9.2016 Bakanlık Bakanlık Etüt-68(1-2)
264 Erimli Belediyesi-Güleç Mahallesi 30.9.2016 Bakanlık Bakanlık Etüt-69
265 Merkez Şahaplı Köyü Ada:- Parsel:312 8.9.2016 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Nevin Esen-Alev Erten Etüt-70                          
266 Karakoçan İlçesi Yeniköy Köyü Ada:- Parsel:140,141,142,611,646 11.11.2016 Cahit Öztürk Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-70                           
267 Hankendi Köyü-150 Hektarlık Alan 25.10.2016 Sedat Avcı Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten Etüt-71                             
267 HANKENDİ KÖYÜ-150 HEKTARLIK ALAN 25.10.2016 SEDAT AVCI Sedat Avcı-Tülin Şaşmaz-Alev Erten ETÜT-71