Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Yapı Müteahhidi Yetki Belge Nosu

  

MÜTEAHHİT BELGE İŞLEMLERİ

EK-1- Geçici Müteahhit Yetki Belge No Başvuru Dilekçesi

EK-2 - Yapı Müteahhitti Yetki Belge No Başvuru Formu

EK-3 – Gercek/Sirket Müteahhit Yetki Belge No Başvuru Dilekçesi

           Yukarıdaki ekleri indirmek için üzerine tıklayınız....

                        

  

YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULARDA

Geçici Yapı Müteahhidi yetki numarası istenmesi halinde;

1-   Başvuru formu (Başvuru yapan gerçek kişinin adres-iletişim bilgileri ve durumuna uyan kısımlar bilgisayar ortamında doldurulup imzalanacaktır.)

2-   Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru dilekçesi,

3-   Tapunun aslı

4-   Nüfus cüzdanı fotokopisi

5-   Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurumsal tahsilat hesabının 118 gelir koduna Tapu sahibi adına 850 TL ödendi dekontu.

6- Bodrum kat hariç en fazla iki katlı ve 500 m2 nin altında olan projeler için verilmektedir.

 

Geçici  yapı müteahhidi yetki numarası istenmesi halinde EK-4 ve EK-5  indirip dolduracaklardır.

 

Yapı Müteahhidinin gerçek kişi olması halinde;

 1-Kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odasından müracaat yılı içinde alınmış kayıt belgesinin aslı,

2-Başvuru formu (başvuru yapan gerçek kişinin adres-iletişim bilgileri ve durumuna uyan kısımlar bilgisayar ortamında doldurulup imzalanacaktır.)

3-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru dilekçesi,

4-Nüfus cüzdanı fotokopisi

5-Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurumsal tahsilat hesabının 118 gelir koduna kişi adına 2.500 TL ödendi dekontu.

6- Vergi Levhası

 

Yapı Müteahhidinin tüzel kişi (limited /anonim /kolektif /komandit /adi ortaklık /ortak girişim) olması halinde;

 

1-Kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odasından müracaat yılı içinde alınmış kayıt belgesinin aslı,

2-Şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslını veya ilgili sicil memurluğunca tasdik edilmiş suretini,

3-Kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odasından müracaat yılı içinde alınmış yetki belgesinin aslı,

4-Başvuru formu (başvuru yapan tüzel kişinin adres-iletişim bilgileri ve durumuna uyan kısımlar bilgisayar ortamında doldurulup imzalanacaktır.)

5-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru dilekçesi,

6-Halk Bankası Elazığ şubesi 118 gelir koduna tüzel kişilik adına 2.500 TL ödendi dekontu.

 

Yapı Müteahhidinin Gerçek /tüzel kişi (limited /anonim /kolektif /komandit /adi ortaklık /ortak girişim) olması  halinde EK-2 ve EK-3 indirip, dolduracaklardır.

NOT: Yukarıdaki  belirtilen tüm başvurular şahsen yapılacaktır.

YAMBİSe giriş için tıklayınız....