Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Yapı Müteahhidi Yetki Belge Nosu

  

MÜTEAHHİT BELGE İŞLEMLERİ

EK-1- Geçici Müteahhit Yetki Belge No Başvuru Dilekçesi

EK-2 - Yapı Müteahhitti Yetki Belge No Başvuru Formu

EK-3 – Gercek/Sirket Müteahhit Yetki Belge No Başvuru Dilekçesi

           Yukarıdaki ekleri indirmek için üzerine tıklayınız....

                        

  
YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ NUMARASI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULARDA
Geçici Yapı Müteahhidi yetki numarası istenmesi halinde;
1-   Başvuru formu (Başvuru yapan gerçek kişinin adres-iletişim bilgileri ve durumuna uyan kısımlar bilgisayar ortamında doldurulup imzalanacaktır.)
2-   Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru dilekçesi,
3-   Tapunun aslı
4-   İlgili idaresinden onaylı Mimari projesi
5-   Nüfus cüzdanı fotokopisi
6-   Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurumsal tahsilat hesabının 118 gelir koduna Tapu sahibi adına 1.000 TL ödendi dekontu.
7- Bodrum kat hariç en fazla iki katlı ve 500 m2 nin altında olan projeler için verilmektedir.
 
Geçici  yapı müteahhidi yetki numarası istenmesi halinde EK-4 ve EK-5  indirip dolduracaklardır.
 
Yapı Müteahhidinin gerçek kişi olması halinde;
 
1-Kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odasından müracaat yılı içinde alınmış kayıt belgesinin aslı,
2-Başvuru formu (başvuru yapan gerçek kişinin adres-iletişim bilgileri ve durumuna uyan kısımlar bilgisayar ortamında doldurulup imzalanacaktır.)
3-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru dilekçesi,
4-Nüfus cüzdanı fotokopisi
5-Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurumsal tahsilat hesabının 118 gelir koduna kişi adına 1.500 TL ödendi dekontu.
6- Vergi Levhası
 
 
Yapı Müteahhidinin tüzel kişi (limited /anonim /kolektif /komandit /adi ortaklık /ortak girişim) olması halinde;
 
1-Kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odasından müracaat yılı içinde alınmış kayıt belgesinin aslı,
2-Şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslını veya ilgili sicil memurluğunca tasdik edilmiş suretini,
3-Kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odasından müracaat yılı içinde alınmış yetki belgesinin aslı,
4-Başvuru formu (başvuru yapan tüzel kişinin adres-iletişim bilgileri ve durumuna uyan kısımlar bilgisayar ortamında doldurulup imzalanacaktır.)
5-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru dilekçesi,
6-Halk Bankası Elazığ şubesi 118 gelir koduna tüzel kişilik adına 1.500 TL ödendi dekontu.
 
Yapı Müteahhidinin Gerçek /tüzel kişi (limited /anonim /kolektif /komandit /adi ortaklık /ortak girişim) olması  halinde EK-2 ve EK-3 indirip, dolduracaklardır.
NOT: Yukarıdaki  belirtilen tüm başvurular şahsen yapılacaktır.

YAMBİSe giriş için tıklayınız....