Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre Düzeni Planı

Malatya - Elazığ – Bingöl – Tunceli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

 

Malatya - Elazığ – Bingöl – Tunceli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği; Plan Paftaları, Plan Açıklama Raporu ve Plan Hükümleri 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7.maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 26.10.2015 tarih ve 17343 Olur’u ile onaylanmıştır.


Değişiklik Sonrası Planda Yapılan Düzenlemeler:

 • 2040 yılı için öngörülen projeksiyon nüfus 568.010 kişiden 700.000 kişiye çıkartılmıştır.
 • Şehrin fiziksel gelişiminde engel teşkil eden ekolojik öneme sahip alan plandan kaldırılmıştır.
 • Güney çevreyolu ve Sarıçubuk bölgelerinde küçük sanayi sitesi alanları plana eklenmiştir.
 • Kuzey çevre yolunda güzergâh değişikliği yapılarak, bu yolun Harput ile bağlantısı sağlanmıştır.
 • Lojistik ve depolama alanlarında düzenlemeler yapılmıştır.
 • Güney çevreyolu civarında geniş bir fuar alanı oluşturulmuştur.
 • Güney çevreyolu ile kent merkezi arasında kalan bağ-bahçe nizamındaki alanlar kentsel yerleşim alanları olarak düzenlenmiştir.
 • Şahinkaya bölgesinde geniş bir alan kentsel gelişme alanı olarak ayrılmıştır.
 • Şehir merkezinde yer alan Bölge Müdürlükleri alanları bölge parkı/büyük kentsel yeşil alan olarak plana işlenmiştir.
 • Malatya – Elazığ Karayolu üzerinde yer alan üniversite alanının yanına büyük alan kullanımı gerektiren kamu kuruluş alanları eklenmiştir.
 • Plan hükümlerinde birtakım düzenlemeler yapılmıştır.