Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği

 

T.C.
ELAZIĞ VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

TABİAT VARLIKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

sıra No
Hizmetin Adı
Başvuruda İstenilen Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi En Geç
1
Kurumlardan ve Şahıslardan Gelen Görüş Yazıları
1- Kadastral bilgiler
15 Gün
2- Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM-GK (3 derecelik) ED50- aplikasyon krokisi
3- Tüm takyidatları ile birlikte güncel tapu tescil belgesi
2
Alan Bazında Doğal Sit Alanı Tescil Başvurusu
1- Kadastral bilgiler
12 Ay
2- Daha önce alınmış koruma bölge kurulu kararı, bölge komisyonu kararı, yargı kararı varsa karar tarih ve sayısı vb.
3- Alanın mevcut imar planı ve varsa koruma amaçlı imar planı
4- Alanın bugünkü kullanım durumu belirtir belge
3
Parsel Bazında Doğal Sit Alanı Tescil Başvurusu
1- Kadastral bilgiler
6 Ay
2- Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM-GK (3 derecelik) ED50- aplikasyon krokisi
4- Tüm takyidatları ile birlikte güncel tapu tescil belgesi
5- Daha önce alınmış koruma bölge kurulu kararı, bölge komisyonu kararı, yargı kararı varsa karar tarih ve sayısı vb.
6- Alanın mevcut imar planı ve varsa koruma amaçlı imar planı
4
2863 Sayılı Kanunun13.,14.,15. ve 17.Maddeleri Gereğince Yapılan Başvurular
1- Tapu senedi örneği/ tapu yerine geçen belge
4 Ay
2- Güncel tapu tescil belgesi,
3- Taşınmazın konumunu gösterir harita ile koordinatlı çapı
4- Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunuyor ise yapıya ilişkin ruhsat belgesi ya da binanın yasal durumuna ilişkin belge
5- Taşınmazın imar durumuna ilişkin belediye veya ilgili kurumlardan alınacak belgeler ve taşınmazı kapsayan yürürlükteki imar planı örneği
6- Taşınmaz mallarla ilgili yapılacak müracaatlarda satış, hibe kiralama,devir, terk, tahsis, irtifak ve intifa hakkı tesisinin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin bilgiler.
5
Komisyon Gündeminin Hazırlanması
Dosya içeriğinin kontrol edilmesi
7 Gün
6
Komisyon Kararlarının Dağıtımı
Kararların ilgili kanun, yönetmelik ve ilke kararlarına uygunluğunun kontrol edilmesi
3 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belgeyle başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
                                İkinci Müracaat Yeri
Elazığ Valiliği
İsim
Şafak İSPİRGİL
                                İsim
Unvan
Müdür Yardımcısı
                                Unvan
Adres
Sürsürü Mah. Atatürk Bul. No:91 ELAZIĞ
                                 Adres
Kültür Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi no:11 ELAZIĞ
Tlf
0 424 241 11 45
                                 Tlf
0(424) 212 44 70 - 74
Fax
0 424 241 11 44
                                 Fax
0(424) 237 58 58
e-posta
elazig@csb.gov.tr
                                 e-posta
elazigvaliligi@elazig.gov.tr