Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Yönetmelikler

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 25.11.2014 Sayısı : 29186

 Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 10.09.2014 | Sayısı : 29115

 Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Düzeltme