Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Ortak Girişim Veya Adi Ortaklık Olması Halinde Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası Başvuru Belgeleri

YAPI MÜTEAHHİTLİK SİSTEMİ BAŞVURULARI İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR:

1-BAŞVURU ŞEKLİ:TÜM BAŞVURU EVRAKLARI VE EVRAKLARIN CD’YE YÜKLENMİŞ ŞEKLİ İLE (HER EVRAK TEK TEK MAKSİMUM 2 MB AŞMAYACAK ŞEKİLDE DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜKTE PDF FORMATINDA) BERABER KAPALI BÜYÜK  ZARFIN İÇERİSİNE KONULACAKTIR. BAŞVURU DURUMUNUZA UYGUN DİLEKÇE ÖRNEĞİ (BAŞVURU EVRAKLARI BÖLÜMÜ 1. MADDEDE BELİRTİLEN ÖRNEK-1  VEYA  ÖRNEK-2 DİLEKÇESİ )  KAPALI ZARFIN DIŞINDA KALACAK ŞEKİLDE EVRAK KAYIT BÖLÜMÜNE DİREK TESLİM EDİLECEKTİR.YÖNETMELİK GEREĞİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ İL MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGE  KOMİSYONU TARAFINDAN YAPILACAĞINDAN DOLAYI TARAFIMIZDAN EVRAK ÖN İNCELEMESİ YAPILMAYACAKTIR.

2-GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİDEN OLUŞAN ADİ ORTAKLIK BAŞVURULARINDA, ADİ ORTAKLIK ADINA KEP ADRESİ ALINMASI  ZORUNLUDUR. (KAYITLI ELEKTRONİK POSTA -PTT’DEN ALINACAKTIR.) 1. MADDEDE BELİRTİLEN ÖRNEK-1 VEYA ÖRNEK-2 DİLEKÇESİNE  KEP ADRESİ, ADİ ORTAKLIĞA  AİT CEP TLF. NO’SU, ADİ ORTAKLIK ADINA TALEP EDİLEN YETKİ BELGE GRUP ADI KESİNLİKLE YAZILACAKTIR.

3-ADİ ORTAKLIK ADINA VEKALETEN BAŞVURU YAPILMASI HALİNDE VEKALETNAMEDE YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGE NUMARASI BAŞVURUSU YAPABİLİR İBARESİ ZORUNLUDUR. (VEKALETEN BAŞVURULARDA VEKALET EVRAKLARA EKLENECEKTİR.)

4-YETKİ BELGE NUMARASI BAŞVURU EVRAKLARI 2 MART 2019 TARİH VE 30702 SAYILI “YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” VE BU YÖNETMELİK EKLERİNE UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLANARAK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TESLİM EDİLECEKTİR.YÖNETMELİK VE EKLERİNE UYGUN OLMAYARAK YAPILAN BAŞVURULAR GEÇERSİZ OLACAKTIR.

BAŞVURU EVRAKLARI

1-A)YAMBİSTE KAYITLI YETKİ BELGE NUMARASI OLUPTA,MÜTEAHHİT YETERLİK SİSTEMİNE KAYIT OLACAKLAR İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ(ÖRNEK-1)

B) YAMBİSTE KAYITLI YETKİ BELGE NUMARASI OLMAYIP İLK DEFA, MÜTEAHHİT YETERLİK SİSTEMİNE KAYIT OLACAKLAR İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ (ÖRNEK-2)

2-NOTER ONAYLI ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

3-BAŞVURU FORMU (EK-1-ORTAKLIK ADINA YETKİLİ KİŞİLER TARAFINDAN İMZALI)

4-ADİ ORTAKLIĞI OLUŞTURAN GERÇEK KİŞİLER İÇİN, TİCARET VEYA SANAYİ ODASI FAALİYET BELGESİ ASLI (2019 YILINDA ALINMIŞ ASLI) (ESNAF VE SANATKAR ODASI VB.MESLEKİ ODA KAYIT BELGELERİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR.) İLGİLİ NACE KODLARININ (412001-412002-412003-412004-421101-421301-421302-422202-429103-429901-429902-429904-439910-449915) EN AZ BİR TANESİ FAALİYET BELGESİNİN NACE BÖLÜMÜNE EKLİ OLMASI ZORUNLUDUR.

5- ADİ ORTAKLIĞI OLUŞTURAN TÜZEL KİŞİLER İÇİN, TİCARET SİCİL GAZETESİ KURULUŞ VE ŞİRKET ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER İÇEREN GAZETELERİN (KURULUŞ, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ,MÜDÜR ATAMA, SON HİSSE DEVRİ GAZETELERİNİN ) ASLI VEYA TİCARET SİCİL MÜD. ONAYLI SURETİ

6-SİCİL DURUM BEYANNAMESİ (EK-5)

7-BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ TAAHHÜTNAMESİ (EK-7)

8-GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYITLARINA GÖRE FAALİYET DURUMUNUN AKTİF OLDUĞUNA DAİR BELGE (MÜKELLEFİYET DURUM BELGESİ.)

9-ORTAKLIĞI OLUŞTURAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN HER BİRİ TARAFINDAN İMZALANMIŞ ORTAK GİRİŞİM BEYANNAMESİ ( EK-6)

10- ADİ ORTAKLIĞI AİT NOTER ONAYLI İMZA SİRKÜSÜ (NOTER ONAYLI ASLI OLACAKTIR.)

11-BANKA DEKONTU ASLI ( ÖNEMLİ NOT: BANKA DEKONTUNU YATIRABİLMEK İÇİN İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİRİMİMİZDEN BAKANLIĞIN 118 NOLU GELİR KODUNA ORTAK GİRİŞİM VEYA ADİ ORTAKLIK ADINA VERGİ NUMARASI İLE BAŞVURARAK REFERANS NUMARASI ALINMASI GEREKMEKTEDİR. REFERANS NUMARASI ALINDIKTAN SONRA HERHANGİ BİR HALKBANK ŞUBESİNE ÜCRET YATIRILARAK (EFT, HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.) DEKONT TEMİN EDİLECEKTİR.REFERANS NO İÇİN İRTİBAT TLF: 0212 318 41 00 DAHİLİ :4427

*ADİ ORTAKLIK ADINA YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGE NUMARASI (YAMBİS) OLMAYANLAR VEYA BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN RE’SEN VERİLEN YETKİ BELGE NUMARALARINI KULLANAN ADİ ORTAKLIKLAR, 2500 TL’LİK BANKA DEKONTLARINI YATIRACAKLARDIR.BU ÜCRETİ YATIRMAYANLAR  ADİ ORTAKLIK GRUP TAYİN BAŞVURUSU SIRASINDA İLAVE DEKONT OLARAK KAPALI ZARF İÇİNDE KOMİSYONA SUNACAKLARDIR.DAHA ÖNCEDEN ADİ ORTAKLIK İÇİN YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGE NUMARALARINI ÜCRET YATIRARAK ALMIŞ OLANLAR 2500 TL’LİK ÜCRETİ YATIRMAYACAKLARDIR.

*YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGE NUMARASI (YAMBİS) MEVCUT OLAN ADİ ORTAKLIKLAR  İLE İLK DEFA YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGE NUMARASI ALACAK ADİ ORTAKLIKLARIN  YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGESİ GRUP TAYİNİ TALEBİNDE BULUNMAK İSTEMESİ HALİNDE ; GRUP İÇİN GEREKLİ BAŞVURU EVRAKLARINI HAZIRLAYARAK TALEP EDİLEN ADİ ORTAKLIK GRUBU TAYİNİ TALEBİ ÜCRETİNİ YATIRARAK KAPALI ZARF İÇERİSİNDE BAŞVURUDA BULUNACAKLARDIR.

*İLGİLİNİN ADİ ORTAKLIK GRUP TAYİN BAŞVURUSU KOMİSYON TARAFINDAN İNCELENEREK TALEP EDİLEN ADİ ORTALIK  GRUBU UYGUN GÖRÜLÜRSE, ADİ ORTAKLIK GRUBU ADINA BAŞVURULAN GRUP KAYIT ÜCRETİNİN ÖDENME TALEBİ  CEP TELEFONUNUZA SMS İLE BİLDİRİLECEKTİR.İLGİLİNİN ADİ ORTAKLIK ADINA GRUP TAYİN BAŞVURUSU KOMİSYON TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLMEDİĞİ TAKTİRDE ADİ ORTALIK GRUP TAYİN TALEBİ ÜCRETİ İADE EDİLMEYECEKTİR.

ÖNEMLİ NOT:

1-“(Değişik: RG-21/9/2019-30895) AYNI VEYA ARDIŞIK GRUPLARDAKİ ORTAK GİRİŞİM DURUMUNDA, ORTAK GİRİŞİMİN BELGE GRUBU, YÜKSEK GRUPTAKİ PİLOT ORTAĞIN VEYA ÜSTLENDİĞİ İŞ KISMI EN FAZLA OLMAK KAYDIYLA KOORDİNATÖR ORTAĞIN BELGE GRUBUNUN BİR ÜSTÜ OLARAK DEĞERLENDİRİLİR.” BU HÜKÜM GEREĞİNCE YENİ OLUŞACAK ADİ ORTAKLIĞA AİT BELGE GRUBUNUN ÜCRETİ YATIRILACAKTIR.

2-YAPI MÜTEAHHİTLİĞİNİN ORTAK GİRİŞİMCE ÜSTLENİLMESİ HALİNDE, HER BİR ORTAĞIN MÜDÜRLÜKTEN AYRI AYRI YETKİ BELGE NUMARASI (YAMBİS) ALMIŞ OLMASI VE ORTAKLIĞI TEŞKİL EDEN ORTAKLARIN AYRI AYRI GRUP TESPİTİ BAŞVURUSU YAPARAK YETKİ BELGE GRUPLARININ BELİRLENMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.

YÖNETMELİK FORMLARINI İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.