Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
İskan

 İSKAN UYGULAMALARI

 5543(2510) sayılı İskân Kanununun amacı; göçmenlerin, göçebelerin, yerleri kamulaştırılanlar ile millî güvenlik nedeniyle yapılacak iskân çalışmalarını, köylerde fiziksel yerleşimin düzenlenmesine ilişkin uygulamaya esas şartları ve alınacak tedbirleri, iskân edilenlerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

 Bu Kanuna göre;

Tarımsal iskân: Bir aileye projesinde öngörülen miktarda tarım arazisi, işletme binası, konut, irat hayvanı, araç, gereç, tezgah ve kredilerden bir veya birkaçının verilmesiyle yapılan iskândır.

Tarım Dışı İskân: Bir aileye projesinde öngörülen miktarda arsa, konut, araç, gereç, tezgah ve kredilerden bir veya birkaçının verilmesiyle yapılan iskândır.

Fiziksel Yerleşim: Bir aileye, yerleşim yerinin elverişsizliği nedeniyle köylerin nakledilmesi veya dağınık yerleşim birimleri ve afet sonucu parçalanmış köylerin toplulaştırılması amacıyla veya köy gelişme alanından ihtiyaçlılara yapılacak arsa satışından sonra Bakanlıkça belirlenecek kredi miktarı üzerinden verilecek kredi desteğiyle yapılan iskândır.

Göçebe: Yerleşik tarımsal faaliyetler dışında kalmış, sabit ve daimi bir konuta bağlı olmadan geçimlerini göçer hayvancılıkla sağlayan, tabiat ve iklim şartlarına göre yurt içinde yaylak ve kışlaklar arasında göçen, bu hayat tarzını kadimden beri sürdüren, aralarında hısımlık ilişkileri bulunan ve hayvancılık faaliyetlerini bir grup halinde yürüten Türk vatandaşlarıdır.

 

5543 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İLİMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

1-YERLERİ KAMULAŞTIRILANLARIN İSKÂNI

Peri Özlüce Baraj İskanı

Kushane

İlimiz Karakoçan İlçesinde yer alan Peri-Özlüce Barajı ve Seyrantepe Barajlarının yapımından dolayı; Elazığ Merkez Kuşhanede hak sahibi 42 ailenin tarımsal iskân çalışmaları 2012 yılında tamamlanmıştır.

Söz konusu Konutlar; betonarme tarzında 112 m2 olarak inşa edilmiştir.

 Hak sahibi ailelere konut + işletme binası ile birlikte yaklaşık 25 dönüm sulu tarım arazisi teslim edilmiştir.  

 

 

 Tatar Barajı-Kovancılar Tatar Köyü


Tatar Barajı yapımından dolayı Devlet eliyle iskânı kabul etmeyen söz konusu köy, fiziksel iskân kapsamında değerlendirilmeye tabi tutularak iskân duyurusuna çıkılmış ve bu konuda hiçbir başvuru yapılmadığından dolayı etüt proje programından çıkarılmıştır.

 


Tatar Barajı-Karakoçan Alayağmur Köyü


Tatar Barajı yapımından dolayı Devlet eliyle iskânı kabul etmeyen söz konusu köy, fiziksel iskân kapsamında değerlendirilmeye tabi tutularak iskân duyurusuna çıkılmış ve bu konuda yapılan başvurular Müdürlüğümüzce değerlendirilmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda 18 ailenin hak sahibi olabileceği tespit edilmiştir. Ancak Müdürlüğümüzce gösterilen hazine ve mera arazilerini yeni yerleşim yeri olarak kabul edilmemiştir. Söz konusu köy, 30.12.2011 tarihinde etüt proje programından çıkarılmıştır.

 


Pembelik Barajı

  

 

İlimiz sınırları içerisinde bulunan ve yapımına başlanılan Pembelik Barajından etkilenen Karakoçan İlçesi Akkuş–Akarbaşı-Okçular-Çalıkaya-Alabal ve Özlüce Köyleri ile ilgili olarak 5543 sayılı İskân Kanununun 12. Maddesine göre taşınmaz malları kamulaştırılanların iskânı çerçevesinde 2012 yılında Etüt-Proje programına alınmıştır. Müracaatlarda hak sahipliği şartları oluşmadığından etüt-proje programından çıkarılmıştır.

 

 

 Maden-Çakıroğlu Köyü Fiziksel İskân Çalışması

 

 

5543 sayılı İskân Kanununun 16. Maddesine göre kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi amacıyla, Maden-Çakıroğlu köyünde oturan vatandaşların söz konusu Kanun çerçevesinde İl Müdürlüğümüze yaptıkları toplulaştırma ile ilgili müracaatları uygun görülmüştür.

 

13.03.2013 tarihinde iskân duyurusuna çıkılmış ve müracaat süresi 11.04.2013 tarihinde de sona ermiştir. Ancak borçlanma sözleşmelerinin imzalanması sürecinde hak sahipleri, arazilerin rayiç bedellerini yüksek bularak kanuni sürede söz konusu sözleşmeleri imzalamadıklarından alınan mahalli iskân komisyon kararlarıyla hak sahiplikleri sona ermiş ve Bakanlığımıza da 2014 yılı etüt-proje programından çıkarılması için teklifte bulunulmuş ve etüt proje programından çıkarılmıştır.

 

 Beyhan 1 ve Beyhan 2 Barajı Devlet Eliyle İskan Çalışması

İlimiz sınırları içerisinde bulunan ve yapımına başlanılan Beyhan I ve Beyhan II Barajlarından etkilenen Palu İlçesi Köklüce-Gökdere-Burgudere-Akbulut Köyleri, Beyhan Beldesi ve Aşağı Palu Mahallesinde 03.04.2014 tarihinde iskân duyurusuna çıkılmıştır. Müracaat süresi 120 gün olup 01.08.2014 tarihinde sona ermiştir.

01.08.2014 tarihi itibariyle hiçbir başvuru yapılmadığından Bakanlığımıza söz konusu barajların 2014 yılı iskân etüt-proje programından çıkarılması için teklifte bulunulmuştur.

 

  Palu-Hamza Bey Barajı Devlet Eliyle İskân Uygulaması

 

 DSİ 9. Bölge Müdürlüğünce Palu ilçesinde yapımına başlanan içme suyu barajı nedeniyle evleri ve arazileri su altında kalacak yöre halkı için DSİ 9. Bölge Müdürlüğünden ilgili kamulaştırma haritaları İl Müdürlüğümüze ulaşmış olup Bakanlığımız tarafından Etüt-Proje Programına alınmıştır.

12.05.2015 tarihinde Palu ilçeci Karacabağ Köyünde 5543 sayılı İskan Kanununun 12. maddesi kapsamında iskan duyurusuna çıkılmıştır. 11.06.2015 tarihinde duyuru askıdan indirilmiş olup hak sahipliği başvuru süresi ile ilgili süreç 09.09.2015 tarihinde tamamlanmış ve bu süreç zarfında Palu Kaymakamlığına herhangi bir başvuru yapılmadığından Bakanlığımıza söz konusu barajın 2015 yılı iskân etüt-proje programından çıkarılması için 19.10.2015-7490 sayılı yazımız ile teklifte bulunulmuştur.

 Göçebelerin İskanı

Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce göçebe aileler için arsa temini konusunda 2014 yılı içerisinde Karakoçan İlçesindeki 2500 dönümlük uygun arazi konusunda Bakanlığımıza bilgi verilmiştir.
Maden-Durmuştepe Köyü İskân Uygulaması
DSİ 9. Bölge Müdürlüğünce 2014 yılında Maden İlçesi Durmuştepe Köyünde yapımına başlanan gölet çalışması nedeniyle, evleri ve arazileri su altında kalacak yöre halkının iskânı ile ilgili süreç devam etmektedir.

 Kırsal Dönüşüm Projesi

 Bakanlığımızca afet riski taşıyan ve öncelikli olarak yerlerinden nakledilmesi gereken köylerle ilgili kırsal dönüşüm projesi başlatılacağı belirtilerek, İlimiz dahilindeki afet riski taşıyan ve öncelikli nakledilmesi gereken köylerin belirlenerek bu köylerde yaşayan vatandaşların, afet bölgesi ilan edilme, hak sahipliği, nakil, borçlandırma, ve geri ödeme konularında bilgilendirilmesi ve önem sırasına göre talep eden 4 köyün isminin 15/12/2014 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi istenilmektedir.

Bu konuda Şube Müdürlüğümüz ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerininden oluşan Kırsal Dönüşüm Projesi Tespit Komisyonu oluşturulmuştur. Söz konusu proje kapsamında ilgili komisyon ilimizde 5(beş) köy tespit etmiş olup hazırlanan rapor 16/12/2014-8779 sayılı yazımızla Bakanlığımıza sunulmuştur.


Sıra No

İlçe

Köy

İnşaat Durumu

(Yapı Tarzı-Yapı Malzemesi)

Afet Risk Durumu

1

Baskil

Yeniocak

Yığma-Kerpiç

Sel

2

Keban

Üçpınar

Yığma-Kerpiç

Heyelan

3

Kovancılar

Osmanağa

Yığma-Kerpiç

Heyelan

4

Maden

Kartaldere

Yığma-Kerpiç

Deprem

5

Kovancılar

Yeniköy

Yığma-Kerpiç

Heyelan