Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği

 Yapı Denetim Çalışmaları                                                                                                               

Yıllar

Top.YDK Say.

Aktif YDK Say.

Büro Den.

Şantiye Den.

Tek. İnc. Rap.

Değ. Raporu

Kom. Kararı

G. Faaliyet Dur.

Lab.İzin Belgesi

Denetçi İzin Bel

Müt. Yetki No

2014

16

7

20

74

10

9

20

0

4

130

200

2015

17

8

22

76

2

8

12

2

5

134

193

2016

17

7

17

49

2

6

9

1

4

135

235

2017

19

10

21

62

17

6

22

1

3

161

230

2018

19

10

23

73

2

5

7

-

3

171

173

2019

26

17

35

90

2

3

5

-

2

186

185

2020

26

17

--

--

1

5

6

-

7

202

342

  • İlimizde 17 adet Yapı denetim kuruluşu aktif olarak faaliyet göstermektedir.
  • İlimizde toplam inşaat alanı 3.009.116 m2 olan 1830 adet yapının inşaatı devam etmektedir.
  • 2011-2020 yılları arasında toplam 3.025 Müteahhide Yetki Belge Numarası verilmiştir.
  • Bugüne kadar 854 adet müteahhit sınıflandırılması yapılmıştır.