Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği

 Yapı Denetim Çalışmaları                                                                                                               

 
llar
Top. YDK Say.
Aktif YDK Say.
Büro Den.
Şantiye Den.
Tek. İnc. Rap.
Kom. Kararı
G. Faaliyet Dur.
Lab.İzin Belgesi
Denetçi İzin Bel
2014
16
7
20
74
10
20
0
4
130
2015
15
7
22
75
1
10
1
4
133
 
İlimizde 2012-2014 yıllarında yapılan denetimler sonucu binanın statik projelerine uymadığı, iş güvenliği ve işçi sağlığı tedbirlerini almadığından dolayı 7 adet Elazığ firması ve 1 adet Malatya firmasına 6 ay ile 12 ay arası değişen oranlarda toplamda 10 adet geçici faaliyet durdurma işlemi yapılmıştır.
 
İlimizde 7 adet Yapı denetim kuruluşu aktif olarak faaliyet göstermektedir. İlimizde 7 adet Yapı denetim kuruluşu aktif olarak faaliyet göstermektedir.
 
İlimizde toplam alanı 3.978.088 m2 olan 2.208 adet inşaattan 850 âdeti (1.320.044 m2) tamamlanmış,  1358 tanesi ( 2.658.047 m2)  ise devam etmektedir. 
 
2014 yılında 74 şantiye, 20 büro denetimi, 2015 Kasım ayı sonu itibariyle 22 büro, 75 şantiye denetimi yapılmıştır.
 
  
 Geçici Ustalık ve Müteahhit Yetki Belgesi                                                                       Geçici Ustalık ve Müteahhit Yetki Belgesi
 
Yıllar
Geçici Ustalık Belgesi
Müteahhit Yetki Belge Nosu
2011
113
949
2012
2.891
389
2013
197
160
2014
403
200
2015
0
193
Toplam
3.604
1.891
 
2014 yılında 3606 kişiye Geçici Ustalık Belgesi, 1709 Müteahhide Yetki Belge Numarası verilmiştir.
2015 yılı kasım ayında 193 kişiye Müteahhide Yetki Belge Numarası verilmiştir.