Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Yapı Denetim Şube Müdürlüğü

 

T.C.
ELAZIĞ VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI DENETİM VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

sıra No
Hizmetin Adı
Başvuruda İstenilen Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi En Geç
1
Kontör Yükleme
T.C. Halk Bankası Şubesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurumsal Tahsilat Hesabına Ücret Tipi Kodu: 19, Ücret Sıra No:101 ve Ücret Tanımı: Belgelendirme Gelirleri başlığı adı altında Kontör bedeli yatırılarak alınacak kontör bedeline dair makbuzun asıl.
7 Gün
 (Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç)
2
Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF) Fesih İşlemi
1-Noter Onaylı Fesih name
(Dağıtım: Karşı taraf, İlgili İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verilecektir.)
7 Gün
 (Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç)
3
Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF) Fesih İnceleme İşlemleri
1-Yapı denetim hizmet sözleşmesinin, tek taraflı veya mal sahibi ile yapı denetim kuruluşunun müşterek kararıyla feshi durumunda, bu işlem, noter ihbarnamesi ile karşı taraf, ilgili idare (ruhsat alınan idare) ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne dağıtımlı olarak bildirilecektir.
30 Gün
 (Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç)
2-İlgili idare tarafından (ruhsat alınan idare), ivedilikle yerinde inceleme yapılarak yapı tatil tutanağı düzenlenir, yapıda ruhsat ve eklerine aykırı bir imalatın tespiti halinde, yapının seviyesi belirelenerek hazırlanacak olan ve aykırılıklarla ilgili tespitleri de içerecek Yapı Tespit ve İnceleme Tutanağı tutulacak; tutanak ve yapı ile ilgili tüm belgeler (YİBF, ruhsat, hakediş, fesihle ilgili yazışmalar, seviye tespit tutanağı ve yapı tatil tutanağının tasdikli suretleri ile noter fesih ihbarnamesi) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü''''''''''''''''''''''''''''''''ne gönderilecektir.
4
Denetçi İşe Başlama İşlemi
1-Denetçi Belgesi Fotokopisi
3 Gün
 (Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç)
2-T.C. Kimlik numarası
3-Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)
4-Denetçi taahhütnamesi
5-İmza beyanı
6-Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
5
Kontrol Elemanı İşe Başlama İşlemi
1- Kontrol Elemanı Taahhütnamesi
3 Gün
 (Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç)
2-İmza Beyanı
3-T.C. Kimlik Numarası
4-İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi*
5-Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
6- İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti
7-Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)
*Bu belgenin son 6 aya ait olması gerekmektedir.
6
Kontrol Elemanı İşe Başlama İşlemi
1-Noterce düzenlenmiş istifaname
(Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü)
7 Gün
 (Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç)
7
Kontrol Elemanı İstifa İşlemi
1-Noterce düzenlenmiş istifaname(Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
7 Gün
 (Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç)
8
Kullanıcı Hesabı ve Şifre Oluşturulması İşlemi
Denetçiler için:
7 Gün
 (Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç)
1 – Denetçi Belgesi Fotokopisi
2 – Nüfus Kayıt Örneği
3 – Şahsen Başvurularda Nüfus Cüzdanı.
Kontrol ve Yardımcı Kontro Elemanları için:
1 – Oda Kayıt Belgesinin aslı
2 – Nüfus Kayıt Örneği
3 – Şahsen Başvurularda Nüfus Cüzdanı.
9
Bilgi ve Adres Güncelleme İşlemi
Denetçiler için:
7 Gün
 (Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç)
1 – Denetçi Belgesi Fotokopisi
2 – Nüfus Kayıt Örneği
3 – Şahsen Başvurularda Nüfus Cüzdanı.
Kontrol ve Yardımcı Kontro Elemanları için:
1 – Oda Kayıt Belgesinin aslı
2 – Nüfus Kayıt Örneği
3 – Şahsen Başvurularda Nüfus Cüzdanı.
10
Şantiye Şefi Adres Güncellemesi İşlemi
1 – Dilekçe.
7 Gün
 (Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç)
2 – İkametgah Belgesi
11
İhbar ve Şikayet İşlemleri
1- Dilekçe ve ekleri
Herhangi bir İhbar veya şikayet akabinde, en seri şekilde grup oluşturulmakta olup ihbar ve şikayet değerlendirilmektedir.
15 Gün
 (Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç)
12
Şantiye Denetimi
Şantiye denetimi 4708 sayılı kanun, yapı denetimi uygulamaları yönetmeliği ve ilgili tebliğler direktifinde yapılmakta olup bir yapı denetiminin yılda en az 6 kez şantiye denetimi yapılmaktadır. Müdürlüğün görevlendirmesi usulüyle yapılmaktadır. 
1 yıl içinde değişik zamanlarda
13
Büro Denetimi
Büro denetimi 4708 sayılı kanun, yapı denetimi uygulamaları yönetmeliği ve ilgili tebliğler direktifinde yapılmakta olup bir yapı denetiminin yılda en az 2 kez büro denetimi yapılmaktadır. Müdürlüğün görevlendirmesi usulüyle yapılmaktadır. 
1 yıl içinde değişik zamanlarda
14
Geçici Ustalık Belgesi
1-Başvuru Dilekçesi,
3 Gün
 (Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç)
2-SGK veyaMüteahhitten16.12.2010’ dan önce İnşaatta çalıştığına dair belge,
3-1 adet resim ve Nufus cüzdan fotokopisi (TC. Nolu)
15
Müteahhitlik Yetki Numarası
1-Başvuru dilekçesi,
15 Gün
 (Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç)
2-Matbu Formun ilgili bölümünün Doldurulması,
3-İlgili Meslek Odası kayıt belgesi,
4-vergi no veya Tc Nosu,
 
     
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belgeyle başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
                              İkinci Müracaat Yeri
Elazığ Valiliği
İsim
Şafak İSPİRGİL
                              İsim
Unvan
Müdür Yardımcısı
                              Unvan
Adres
Sürsürü Mah. Atatürk Bul. No:91 ELAZIĞ
                              Adres
Kültür Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi no:11 ELAZIĞ
Tlf
0 424 241 11 45
                              Tlf
0(424) 212 44 70 - 74
Fax
0 424 241 11 44
                              Fax
0(424) 237 58 58
e-posta
elazig@csb.gov.tr
                              e-posta
elazigvaliligi@elazig.gov.tr