Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası Başvuru Belgeleri C Grubu (Gerçek/Tüzel Kişi)

YAPI MÜTEAHHİTLİK SİSTEMİ BAŞVURULARI İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR:

1-BAŞVURU ŞEKLİ:TÜM BAŞVURU EVRAKLARI VE EVRAKLARIN CD’YE YÜKLENMİŞ ŞEKLİ İLE (HER EVRAK TEK TEK MAKSİMUM 2 MB AŞMAYACAK ŞEKİLDE DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜKTE PDF FORMATINDA) BERABER KAPALI BÜYÜK  ZARFIN İÇERİSİNE KONULACAKTIR. BAŞVURU DURUMUNUZA UYGUN DİLEKÇE ÖRNEĞİ (BAŞVURU EVRAKLARI BÖLÜMÜ 1. MADDEDE BELİRTİLEN ÖRNEK-1  VEYA  ÖRNEK-2 DİLEKÇESİ )  KAPALI ZARFIN DIŞINDA KALACAK ŞEKİLDE EVRAK KAYIT BÖLÜMÜNE DİREK TESLİM EDİLECEKTİR.YÖNETMELİK GEREĞİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ İL MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGE  KOMİSYONU TARAFINDAN YAPILACAĞINDAN DOLAYI TARAFIMIZDAN EVRAK ÖN İNCELEMESİ YAPILMAYACAKTIR.

2-GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURULARINDA (GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ BAŞVURUSU HARİÇ) KEP ADRESİ ALINMASI  ZORUNLUDUR. (KAYITLI ELEKTRONİK POSTA -PTT’DEN ALINACAKTIR.) 1. MADDEDE BELİRTİLEN ÖRNEK-1 VEYA ÖRNEK-2 DİLEKÇESİNE  KEP ADRESİ, ŞİRKETE VEYA ŞAHIS FİRMASINA AİT CEP TLF. NO’SU, TALEP EDİLEN YETKİ BELGE GRUP ADI KESİNLİKLE YAZILACAKTIR.

3- VEKALETEN BAŞVURU YAPILMASI HALİNDE VEKALETNAMEDE YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGE NUMARASI BAŞVURUSU YAPABİLİR İBARESİ ZORUNLUDUR. (VEKALETEN BAŞVURULARDA VEKALET EVRAKLARA EKLENECEKTİR.)

4- YETKİ BELGE NUMARASI BAŞVURU EVRAKLARI 2 MART 2019 TARİH VE 30702 SAYILI “YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” VE BU YÖNETMELİK EKLERİNE UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLANARAK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TESLİM EDİLECEKTİR.YÖNETMELİK VE EKLERİNE UYGUN OLMAYARAK YAPILAN BAŞVURULAR GEÇERSİZ OLACAKTIR.

5- YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 3 YIL SÜREYLE MESLEKİ VE TEKNİK DENEYİME İLİŞKİN İŞ GÜCÜ YETERLİLİĞİ İLE EKONOMİK VE MALİ YETERLİLİKLERDEN KISA VADELİ BANKA BORÇLARININ ÖZ KAYNAKLARA ORANI (R3) YETERLİLİĞİ ARANMAZ.ANCAK BAŞVURU TARİHİNDEN ÖNCEKİ 3 YILA KADAR DEĞERLER BEYAN EDİLİR.

BAŞVURU EVRAKLARI

1-A)YAMBİSTE KAYITLI YETKİ BELGE NUMARASI OLUPTA,MÜTEAHHİT YETERLİK SİSTEMİNE KAYIT OLACAKLAR İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ(ÖRNEK-1)

B) YAMBİSTE KAYITLI YETKİ BELGE NUMARASI OLMAYIP İLK DEFA, MÜTEAHHİT YETERLİK SİSTEMİNE KAYIT OLACAKLAR İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ (ÖRNEK-2)

2-YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGE NUMARASI BAŞVURU FORMU (EK-1)

3-GERÇEK KİŞİLER İÇİN, TİCARET VEYA SANAYİ ODASI FAALİYET BELGESİ ASLI (2019 YILINDA ALINMIŞ ASLI) (ESNAF VE SANATKAR ODASI VB.MESLEKİ ODA KAYIT BELGELERİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR.) İLGİLİ NACE KODLARININ (412001-412002-412003-412004-421101-421301-421302-422202-429103-429901-429902-429904-439910-449915) EN AZ BİR TANESİ FAALİYET BELGESİNİN NACE BÖLÜMÜNE EKLİ OLMASI ZORUNLUDUR.

4-TÜZEL KİŞİLER İÇİN, TİCARET SİCİL GAZETESİ KURULUŞ VE ŞİRKET ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER İÇEREN GAZETELERİN (KURULUŞ, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ,MÜDÜR ATAMA, SON HİSSE DEVRİ GAZETELERİNİN ) ASLI VEYA TİCARET SİCİL MÜD. ONAYLI SURETİ

5-TÜZEL KİŞİLER İÇİN İMZA SİRKÜLERİ,GERÇEK KİŞİLER İÇİN İMZA BEYANNAMELERİ. (NOTER ONAYLI ASLI OLACAKTIR.)

6-GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYITLARINA GÖRE FAALİYET DURUMUNUN AKTİF OLDUĞUNA DAİR BELGE (MÜKELLEFİYET DURUM BELGESİ.)

7-BANKA DEKONTU ASLI ( ÖNEMLİ NOT: BANKA DEKONTUNU YATIRABİLMEK İÇİN İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİRİMİMİZDEN BAKANLIĞIN 118 NOLU GELİR KODUNA ŞİRKETLER İÇİN VERGİ NUMARASI İLE , ŞAHISLAR İÇİN İSE T.C. NUMARASI İLE REFERANS NUMARASI ALINMASI GEREKMEKTEDİR. REFERANS NUMARASI ALINDIKTAN SONRA HERHANGİ BİR HALKBANK ŞUBESİNE ÜCRET YATIRILARAK (EFT, HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.) DEKONT TEMİN EDİLECEKTİR. REFERANS NO İÇİN İRTİBAT TLF: 0212 318 41 00 DAHİLİ :4427

*YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGE NUMARASI (YAMBİS) OLMAYANLAR VEYA BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN RE’SEN VERİLEN YETKİ BELGE NUMARALARINI KULLANAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER, 2500 TL’LİK BANKA DEKONTLARINI YATIRACAKLARDIR.BU ÜCRETİ YATIRMAYANLAR GRUP TAYİN BAŞVURUSU SIRASINDA, İLAVE DEKONT OLARAK KAPALI ZARF İÇİNDE KOMİSYONA SUNACAKLARDIR.DAHA ÖNCEDEN YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGE NUMARALARINI ÜCRET YATIRARAK ALMIŞ OLANLAR 2500 TL’LİK ÜCRETİ YATIRMAYACAKLARDIR.

*YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGE NUMARASI (YAMBİS) MEVCUT OLANLAR İLE İLK DEFA YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGE NUMARASI ALACAKLARIN, YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGESİ GRUP TAYİNİ TALEBİNDE BULUNMAK İSTEMESİ HALİNDE ;GRUP İÇİN GEREKLİ BAŞVURU EVRAKLARINI HAZIRLAYARAK 3400 TL’LİK GRUP TAYİNİ TALEBİ (YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGESİ GRUP TAYİNİ TALEBİ /İTİRAZ/YENİLEME/AKTİVASYON ÜCRETİ (C GRUBU) =3400 TL’DİR.) ÜCRETİNİ YATIRARAK KAPALI ZARF İÇERİSİNDE BAŞVURUDA BULUNACAKLARDIR.

*İLGİLİNİN GRUP TAYİN BAŞVURUSU KOMİSYON TARAFINDAN İNCELENEREK TALEP EDİLEN GRUP UYGUN GÖRÜLÜRSE C GRUBU İÇİN 13500 TL’LİK GRUP KAYIT ÜCRETİNİN ÖDENME TALEBİ  CEP TELEFONUNUZA SMS İLE BİLDİRİLECEKTİR. (İLK DEFA YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGESİ GRUP KAYIT ÜCRETİ (C GRUBU) =13500 TL’DİR.)İLGİLİNİN GRUP TAYİN BAŞVURUSU KOMİSYON TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLMEDİĞİ TAKTİRDE GRUP TAYİN TALEBİ ÜCRETİ (C GRUBU) =3400 TL’DİR.) İADE EDİLMEYECEKTİR.

8-BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ TAAHHÜTNAMESİ (EK-7)

9-SİCİL DURUM BEYANNAMESİ (EK-5)

10-EKONOMİK VE MALİ YETERLİK BİLDİRİM FORMU (EK-2)

* BİLANÇO ORANLARININ

a)CARİ ORANIN(DÖNEN VARLIKLAR/KISA VADELİ BORÇLAR)EN AZ 0,50

b)ÖZ KAYNAK ORANININ (ÖZ KAYNAKLAR/TOPLAM AKTİF) EN AZ 0.10

c)KISA VADELİ BANKA BORÇLARININ ÖZ KAYNAKLARA ORANININ 0.75’TEN KÜÇÜK OLMASI GEREKİR.

* İŞ HACMİ (BAŞVURU YAPILAN YILDAN ÖNCEKİ YILA AİT;BAŞVURU SAHİBİNİN İŞ HACMİNİ GÖSTEREN TOPLAM CİROSU VEYA BU YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ İŞLERLE İLGİLİ CİROSUNUN BAŞVURULAN YETKİ BELGESİ GRUBUNDA SUNULMASI GEREKEN ASGARİ İŞ DENEYİM MİKTARININ %20’SİNDEN AZ OLMAMALIDIR.)

11-BANKA REFERANS MEKTUBU ( EK-3 ) (BAŞVURULAN YETKİ BELGE GRUBUNDA SUNMASI GEREKEN İŞ DENEYİM MİKTARININ % 5’İNDEN AZ OLMAMASI GEREKLİDİR. BAŞVURU YAPILAN AY İÇERİSİNDE ALINMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.)

12-MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK BİLDİRİM FORMU (EK-4)  (ORTALAMA YILLIK İŞ GÜCÜ VE TEKNİK PERSONEL BİLGİLERİ TABLOSU (İŞ GÜCÜ KAPSAMINDA ORTALAMA YILLIK USTA GÜCÜ 12’DEN, TEKNİK PERSONEL İŞ GÜCÜ 3’TEN AZ OLMAYACAKTIR.)

13-İŞ DENEYİM BELGELERİ (BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNİN “ (B) ÜST YAPI BİNA İŞLERİ İLE İLGİLİ İŞLERE AİT OLMASI GEREKMEKTEDİR.)

a) İŞ DENEYİM TUTARI, YAPIM İŞLERİ EŞİK DEĞERİNİ GEÇMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. (2019 YILI YAPIM İŞLERİ EŞİK DEĞERİ:60.742.537 TL OLDUĞUNDAN ASGARİ GEREKLİ İŞ DENEYİM MİKTARI = 60.742.537 TL’DİR.)

b) YAPI YAKLAŞIK MALİYETİ, BELGE GRUBUNUN GEREKTİRDİĞİ ASGARİ İŞ DENEYİM TUTARINI (60.742.537 TL’DİR) GEÇMEYEN YAPIM İŞLERİNİ ÜSTLENEBİLİRLER. (İŞ DENEYİM BELGELERİ ISLAK İMZALI VEYA NOTER ONAYLI ASLI , İNŞAAT MÜH. VE MİMARLIK MEZUNİYET BELGELERİ DE NOTER ONAYLI OLACAKTIR.)

c) DETAYLI BİLGİ İÇİN BKZ. (2 MART 2019 TARİH VE 30702 SAYILI “YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU, KAMU İHALE KANUNU GENEL TEBLİĞİ, YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ) 5.BÖLÜMÜ İŞDENEYİMİ.)

YÖNETMELİK FORMLARINI İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.