Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği

BGD ( Piyasa Gözetim Denetim) Faaliyetleri 

Ayrıca ilimizde hazır beton üretimi yapan beton santrallerinin kanun ve yönetmelik kapsamında alması gereken G işaretlemesi ile ilgili evraklar denetlenmiş ve hazır betonlardan mahallinde numune alınarak, Müdürlüğümüz kür havuzunda 28 gün bekletildikten sonra laboratuvarımızda kırımları yapılmıştır.

2014 yılı itibariyle toplam 59 adet Piyasa Gözetimi ve Denetimi yapılmıştır. 38 adet tutanak hazır beton santrallerine yönelik genel denetim tutanaklarıdır. Yine hazır beton üreticilerine yönelik 5 adet  G işaretlemesi ve teknik dosya denetimi yapılarak 3 firmaya uygunluk  teyidi verilmiş, 2 firmaya da aykırılığın giderilmesi için süre verilmiştir.

Yapılan beton kırımları sonucunda bir beton santraline ait ürünün standardın altında kalarak güvensiz olduğu tespit edilmiş olup  15.226 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır.

 Isı yalıtım ürünlerine yönelik yapılan denetimde 1 firmaya uygunluk teyidi verilmiştir.

Kagir birimler üreticilerine yönelik  yapılan  7 denetimde de aykırılık tespit edilmiş olup aykırılığın giderilmesi için  7 firmaya süre verilmiştir.

PVC ürünlerine ilişkin yapılan denetimde 4 tutanak düzenlenmiştir. 3 firmada aykırılık tespit edildiğinden aykırılığın giderilmesi için tutanak düzenlenerek süre verilmiştir. 1 firma aykırılığını gidermiş olup uygunluk teyidi almıştır.

Agrega ocaklarında yapılan denetimde 4 tutanak düzenlenmiş olup 1 tutanakla uygunluk teyidi verilmiş, aykırılığı tespit edilen 3 firmaya da tutanak düzenlenerek aykırılığın giderilmesi için süre verilmiştir.

Aykırılığın giderilmesi için süre verilen firmalar tekrar denetlenecektir. 

  

  Yapı Malzemeleri Laboratuvar Faaliyetleri

 

 

2014 Mayıs ayı itibariyle 982 adet taze beton  numune alımı gerçekleştirilerek basınç deneyine tabi tutulmuş ve raporları düzenlenmiştir.

Yine laboratuvarımızda 159 adet çelik çubuk çekme deneyi yapılarak laboratuvar hizmetleri karşılığında döner sermayemize toplamda 15 301 TL gelir sağlanmıştır.