Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Kıyı Kenar Çizgisi

Elazığ İçme Beldesi

Üç tarafı sularla kaplı İlimizin toplam kıyı uzunluğu 887,5 km dir.  Haziran 2014 ayı itibariyle kıyı kenar çizgisinin % 8 ine tekabül eden 75.4 km bir kısmı tamamlanabilmiştir.

Kıyı kenar çizgisi çalışmalarının tamamlanabilmesi için 1/1000 ölçekli hâlihazır haritaların temin edilmesi, teçhizat yönünden gerekli donanımın sağlanması gerekmektedir.

Hazar Gölü kıyı kenar çizgisi çalışmasında, sahil şeridini ve kıyıyı ihlal eden yapılarla ilgili olarak tüm gölün taraması yapılmıştır. Buna göre 215 adet bina kamu kurum ve kuruluşlarına, 427 adet bina ise vatandaşlara ait olduğu tespit edilmiştir. 

 

Ayrıca 18.06.2014 tarihinde Valiliğimizin koordinatörlüğünde Hazar Gölünde 3621 sayılı Kıyı Kanununa aykırı yapılaşmalar ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar için 12 kurum ve kuruluştan müteşekkil bir komisyon kurulmuştur.