Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Yapı Müteahhidinin Geçici Olması Halinde İstenilen Belgeler

Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası Verilebilmesi İçin İstenen Belgeler

1- Tapu fotokopisi

2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3- Halkbankası Bakanlık 118 kodlu Hesabına TC Kimlik No ile 850 TL yatırıldığına ait dekont    aslı  (Havale  ve Eft  işlemleri  ile yatırılan ücret dekontları  kabul edilmemektedir.)

4- Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1)

5-Geçici Belge nosu için aşağıda bulunan geçici müteahhitlik  yetki  belgesi  numarasının   kullanımına ilişkin  bilgilendirme doldurulacaktır.             

6- Müşterek tapularda ortaklardan noter onaylı muvafakatname istenmektedir.

7-Vekaleten başvuru yapılması halinde Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünde yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası almakla ilgili  ibarenin  vekaletnamede olması zorunludur.

ÖNEMLİ NOT: Geçici yapı müteahhitliği yetki belge numarası alınabilmesi için yapılacak inşaatın( Bodrum kat hariç, en çok 2 katlı olacak biçimde )   toplam inşaat alanı 500 m2’den küçük olma şartı vardır.

 

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Başvuru Ve Bilgilendirme Formu

İstenmiş Olan Belgeleri  Cd Ortamında Düşük Çözünürlükte (Her Evrak Maksimum 4 Mb Boyutu ) Jpg Formatında Taratılarak  Belgelerle Birlikte Cd’yi Teslim Edilmesi Rica Olunur.