Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Yapı Müteahhidinin Geçici Olması Halinde İstenilen Belgeler

Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası Verilebilmesi İçin İstenen Belgeler

1- Tapu fotokopisi

2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3- Halkbankası Bakanlık 118 kodlu Hesabına TC Kimlik No ile 850 TL yatırıldığına ait dekont    aslı  (Havale  ve Eft  işlemleri  ile yatırılan ücret dekontları  kabul edilmemektedir.)

4- Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1)

5-Geçici Belge nosu için aşağıda bulunan geçici müteahhitlik  yetki  belgesi  numarasının   kullanımına ilişkin  bilgilendirme doldurulacaktır.             

6- Müşterek tapularda ortaklardan noter onaylı muvafakatname istenmektedir.

7-Vekaleten başvuru yapılması halinde Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünde yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası almakla ilgili  ibarenin  vekaletnamede olması zorunludur.

ÖNEMLİ NOT: Geçici yapı müteahhitliği yetki belge numarası alınabilmesi için yapılacak inşaatın( Bodrum kat hariç, en çok 2 katlı olacak biçimde )   toplam inşaat alanı 500 m2’den küçük olma şartı vardır.

 

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Başvuru Ve Bilgilendirme Formu

İstenmiş Olan Belgeleri  Cd Ortamında Düşük Çözünürlükte (Her Evrak Maksimum 4 Mb Boyutu ) Jpg Formatında Taratılarak  Belgelerle Birlikte Cd’yi Teslim Edilmesi Rica Olunur.