Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği

DUYURU- 380 kv 1272 MCM II-III Bilge Beyhan I HES-Diyarbakır III TM Enerji İletim Hattı'' Projesi

27 Kasım 2012
 
Elazığ İli, Palu ve Alacakaya İlçeleri ile Diyarbakır İli, Ergani, Eğil ve Yenişehir İlçeleri sınırları içerisinde yaklaşık 99 km. uzunluğunda TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ‘‘380 kv 1272 MCM II-III Bilge Beyhan I HES-Diyarbakır III TM Enerji İletim Hattı’’ Projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulmuş olan ÇED Başvuru Dosyası, 17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ÇED Yönetmeliğinin ( Değişik:30.06.2011-27980)  8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve Bakanlığımızca Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Formatına( Ek-III ) uygun bulunmuştur.
                Bu çerçevede; Projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamış olup, Halkımız Projeyle ile ilgili süreç hakkında bilgi alabilecek ve projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerini Bakanlığımız ve Valiliğimize ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunabilecektir.
 
                Kamuoyuna DUYURU’lur.
 
 
Ayrıntılı Bilgi İçin:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirilmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Tlf : 0 312 410 17 61
 
Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sürsürü Mah. Atatürk Bulvarı
ELAZIĞ
Tlf: 0 424 241 11 45


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır