Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği

Elazığ İli, Maden İlçesi, Gezin Köyü 107 Ada, 17 Nolu Parsele Ait İmar Planı

20 Aralık 2019
Elazığ İli, Maden İlçesi, Gezin Köyü 107 Ada, 17 Nolu Parsele Ait İmar Planı

Elazığ İli, Maden İlçesi, Gezin Köyü sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 107 ada 17 nolu parselin bir bölümünde, 5543 sayılı İskan Kanunun 16. Maddesine istinaden hak sahibi olan ailelere iskan konutları inşa edilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Bakanlık Makamı’nın 05.12.2019 tarih ve 287417 sayılı Olur’ları ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.  

Söz konusu Plan’a dair;

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası (1 Pafta)

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftası (2 Pafta)

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu

Müdürlüğümüz ilan panosunda 20/12/2019 - 20/01/2020 tarihleri arasında 30 (Otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır. Bu süre zarfında söz konusu plana dair itiraz başvuruları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze yapılacaktır. Müdürlüğümüze yapılan itiraz başvuruları değerlendirilmek üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.              

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır