Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği

ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇE, RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ RİSKLİ ALANA İLİŞKİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

31 Aralik 2020

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Rüstem Paşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 11/03/2020 gün ve 2268 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Riskli Alan" olarak ilan edilen 6,02 hektar büyüklüğündeki alana ilişkin 12.09.2019 onay tarihli "6306 sayılı Kanun Kapsamında Yürütülecek Projelerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş arasında Ortak Hizmet Protokolü" kapsamında hazırlanan "Ticaret" (E:0.12 Taks:0.40 Yençok:5.50m) "TİCK" (BL-7 E:2.84 Yençok 7 Kat) "Park Alanı" ve "Yol" kullanım karalarından oluşan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 6. Maddesi ile İmar Kanununun 9. Maddesi Bakanlığımızca re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Plan Açıklama Raporları Elazığ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda 31/12/2020 - 31/01/2021 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Bu süre zarfında söz konusu plan değişikliğine dair itiraz başvuruları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze yapılacaktır. Müdürlüğümüze yapılan itiraz başvuruları değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza gönderilecektir.


Dokümanlar


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır