Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği

Elazığ İli Merkez İlçesi Yurtbaşı Beldesinde Yapılan Kıyı Kenar Çizgisi Çalışması

19 Aralık 2019
Elazığ İli Merkez İlçesi Yurtbaşı Beldesinde Yapılan Kıyı Kenar Çizgisi Çalışması

Elazığ İli Merkez İlçesi Yurtbaşı Beldesi sınırları içerisinde Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca tespit edilerek 1/1000 ölçekli 2 adet hâlihazır haritalar üzerine işlenen Keban Baraj Gölüne ait Kıyı Çizgisi ve Kıyı Kenar Çizgisi, 26.11.2019 tarih ve 271301 sayılı Makam Oluruna istinaden 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca onaylanan Kıyı Kenar Çizgisi Paftaları 20.12.2019 – 20.01.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün http://www.csb.gov.tr/iller/elazig internet adresinde yayınlanmakta olup; Söz konusu Uygulamaya dair;

1/1000 Ölçekli Pafta (2 Adet)

İlan panosunda 20.12.2019 – 20.01.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır. Bu süre zarfında söz konusu Kıyı Kenar Çizgisi Çalışmasına dair itiraz başvuruları Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılacaktır. Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılan itiraz başvuruları değerlendirilmek üzere Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır