Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği

Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

16 Aralık 2019

Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın (ÇDP) "yürütmesinin durdurulması ve iptali" talebiyle Danıştay 6. Dairesi'nin E.2013/6370 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 04/02/2019 tarihli ve YD İtiraz No: 2018/759 sayılı kararı ile 1/100.000 Ölçekli Planın "3.5.18.1. Enerji Üretim Alanları" hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 04.02.2019 tarihli ve YD İtiraz No: 2018/759 sayılı kararının gerekçeleri dikkate alınarak ÇDP'nin "3.5.18.1. Enerji Üretim Alanları” hükmünün yeniden düzenlendiği Malatya Elazığ-Bingöl-Tunceli Alanları" Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 1. No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca 03.12.2019 tarihinde onaylanmıştır.

Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine dair; Plan Hükümleri ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu 16.12.2019-16.01.2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. Bu süre zarfında söz konusu plana dair itiraz başvuruları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze yapılacaktır. Müdürlüğümüze yapılacak olan itiraz başvuruları değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza gönderilecektir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır