Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği

Tıbbi Atık Eğitimi

13 Kasım 2018

25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği' nin 23. Maddesinde " Bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, tıbbi atık yönetiminde görevlendirilen/görevlendirilecek tüm personelin, tıbbi atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması ile sterilizasyona tabi tutulması ve bertaraf edilmesi aşamalarında uyulacak kurallar ve dikkat edilmesi gereken hususlar, bu atıkların yarattığı sağlık riskleri ve neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar ile bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirleri içeren eğitim programına periyodik olarak tabi tutulması ve bu eğitimin alındığının Yetki Belgesi ile belgelenmesi zorunludur.

Tıbbi atık toplama, taşıma, sterilizasyon ve bertaraf işlemlerinin hizmetalımı yoluyla yapılması durumunda, çalışacak personelin bu eğitimi aldığının belgelenmesi gerektiği ilgili ihale şartnamelerinde belirtilir." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, Kurumunuza bağlı çalışan tıbbi atık sorumlularına İl Müdürlüğümüz tarafından 22-23.11.2018 tarihleri arasında Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Eğitim Salonunda eğitim verilecektir.Eğitim saat:09:00'da başlayacak olup, sonrasında yapılacak olan sınav sonucunda Yetki Belgesi verilecektir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır