Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği

DUYURU- 380 kV Bağıştaş-Keban Enerji İletim Hattı ve Bağıştaş 380 TM'' Projesi ÇED Süreci Başladı

26 Aralik 2012
Erzincan İli, İliç ve Kemaliye İlçeleri; Malatya İli, Arapgir İlçesi; Elazığ İli, Ağın ve Keban İlçeleri sınırları içerisinde, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması ve işletilmesi planlanan yaklaşık 77km.  uzunluğundaki ‘‘ 380 kV Bağıştaş-Keban Enerji İletim Hattı ve Bağıştaş 380 TM’’ projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası, 17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ÇED Yönetmeliğinin (Değişik:30.06.2011-27980) 8.maddesi çerçevesinde incelenmiş ve uygun bulunmuştur.
Bu çerçevede; Projeye ilişkin ÇED süreci başlamış olup, Halkımız Projeyle ile ilgili süreç hakkında bilgi alabilecek ve projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerini Bakanlığımız ve Valiliğimize ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunabilecektir.
Kamuoyuna DUYURU’lur.
 
 
Ayrıntılı Bilgi İçin:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirilmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Tlf : 0 312 410 17 47
 
Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sürsürü Mah. Atatürk Bulvarı
ELAZIĞ
Tlf: 0 424 241 11 45
 

380 kv Bagistas-keban Dosyasını indiriniz.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır