Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği

DUYURU-154 kV Keban Şalt II- Molarsa Enerji İletim Hattı ve Bağıştaş 380 TM tesis edilmesi ve işletilmesi " projesi

26 Aralik 2012
Elazığ İli, Keban ve Baskil İlçeleri, Malatya İli, Arapgir, Arguvan, Yazıhan, Merkez, Akçadağ ve Yeşilyurt ilçeleri  sınırları içerisinde, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması ve işletilmesi planlanan yaklaşık 79 km uzunluğundaki “154 kV Keban Şalt II- Molarsa Enerji İletim Hattı ve Bağıştaş 380 TM tesis edilmesi ve işletilmesi ” projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Formatı (EK-III) çerçevesinde hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası’ na ilişkin ÇED süreci, 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı (Değişik:30.06.2011 tarih ve 27980 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin 8. Maddesi gereğince başlatılmış bulunmaktadır.
Bu çerçevede, Projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamış olup, Halkımız Projeyle ile ilgili süreç hakkında bilgi alabilecek ve projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerini Bakanlığımız ve Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunabilecektir.
Kamuoyuna DUYURU’lur.
 
 Ayrıntılı Bilgi İçin:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirilmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Tlf : 0 312 410 17 46
Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sürsürü Mah. Atatürk Bulvarı
ELAZIĞ
Tlf: 0 424 241 11 45
 

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır